Naujiena

Lietuvos energetikos agentūra skelbia nepriklausomų elektros energijos tiekėjų siūlomų planų sąskaitų palyginimą

2022 06 07

Pagal nepriklausomų elektros tiekėjų siūlomų planų sąskaitų palyginimo metodiką pateikiama informacija skirta tik vartotojų informavimui, o ne nepriklausomų elektros energijos tiekėjų vertinimui. Palyginamoji informacija neturi būti suprasta kaip tiekėjų siūlomų planų reklama.

Siekiant tikslesnės pasiūlymų analizės, informacija apie nepriklausomų elektros energijos tiekėjų pasiūlymus yra pateikiama juos sugrupuojant į dvi grupes – pasiūlymai su fiksuota kaina, pasiūlymai su nefiksuota kaina (susieta su Nord Pool biržos vidutine kaina).

Prognozuojama mėnesinė sąskaita apskaičiuota darant prielaidą, kad per mėnesį yra suvartojama apie 150 kWh elektros energijos (statistinis vidutinio būsto elektros suvartojimas Lietuvoje per mėnesį) ir pasirenkamas vienos laiko zonos ar dviejų laiko zonų tarifas. Pateikiami tarifai yra iš nepriklausomų tiekėjų planų Standartinis (Fiksuotas, Stabilus, Minimalus) su ne 18–24 mėn. kainos fiksavimo laikotarpiu (išimtis – Perlas energija, kuris siūlo tik 6 mėn. kainos fiksavimo laikotarpį) be jokių papildomų nuolaidų (pvz., nuolaida pirmajai sąskaitai ar mažesnis tarifas pirmiesiems keliems mėnesiams), ar papildomų mokesčių (pvz., mėnesinis mokestis, papildomas mokestis už žaliąją energiją). Atkreipiame dėmesį į tai, kad kai kurie tiekėjai (Elektrum, Enefit) siūlo ir ilgesnio kainos fiksavimo laikotarpio (atitinkamai 36 mėn. ir 72 mėn.) planus, kurių 1 kilovatvalandės kainos yra mažesnės lyginant su trumpesnio kainos fiksavimo laikotarpio (iki 24 mėn.) planais.

Atliekant skaičiavimus priimta, kad 97,5 kWh (65%) elektros energijos suvartojama dienos metu, o 52,5 kWh (35%) nakties metu.  Nuo šiol, atsižvelgiant į Lietuvos nepriklausomų elektros tiekėjų asociacijos pasiūlymą, kainos bus fiksuojamos kiekvienos savaitės antradienį.

Pasiūlymų su nefiksuota elektros energijos kaina prognozuojama mėnesio sąskaita apskaičiuota darant prielaidą, kad per mėnesį yra suvartojama apie 150 kWh elektros energijos (statistinis vidutinio būsto elektros suvartojimas Lietuvoje per mėnesį) ir pasirenkamas vienos laiko zonos tarifas. Pateikiami tarifai yra iš nepriklausomų tiekėjų interneto svetainėse nurodytų planų Birža (Laisvas, Išmanus, Pažangus ir pan.) preliminarių kainų. Kadangi nurodytos vienos kilovatvalandės kainos apskaičiuotos taikant skirtingo laikotarpio (3 mėn., 6 mėn., 12 mėn.) Nord Pool biržos vidutines kainas, šalia pateikiamos ir prognozuojamos mėnesinės sąskaitos, apskaičiuotos pagal vieningą bazę (Nord Pool biržos 2022 metų gegužės mėn. vidutinė kaina – 0,1647 Eur/KWh) perskaičiuotas vienos kilovatvalandės kainas.

Pateikiama informacija apie vienos laiko zonos kilovatvalandės kainas, kai suvartojama apie 150 kWh elektros energijos ir pasirinktas planas su nefiksuota (susieta su NordPool biržos kaina) kilovatvalandės kaina. Pateikiami tarifai yra iš nepriklausomų tiekėjų interneto svetainėse nurodytų planų Birža (Laisvas, Išmanus, Pažangus ir pan.) preliminarių kainų. Kadangi nurodytos vienos kilovatvalandės kainos apskaičiuotos taikant skirtingo laikotarpio (3 mėn., 6 mėn., 12 mėn.) NordPool biržos vidutines kainas, šalia pateikiamos ir pagal vieningą bazę (Nord Pool biržos 2022 metų gegužės vidutinė kaina – 0,1647 Eur/kWh) perskaičiuotos vienos kilovatvalandės kainos.

Pateikiama informacija apie kovo 10 – birželio 7 dienų preliminarių elektros energijos kainų (vienos laiko zonos) pokyčius. 

Pateikiama informacija apie kovo 10 – birželio 7 dienų preliminarių elektros energijos kainų (dviejų laiko zonų) pokyčius.

Prognozuojama mėnesinė sąskaita apskaičiuota darant prielaidą, kad per mėnesį yra suvartojama apie 150 kWh elektros energijos (statistinis vidutinio būsto elektros suvartojimas Lietuvoje per mėnesį) ir pasirenkamas vienos laiko zonos tarifas. Pateikiami tarifai yra iš nepriklausomų tiekėjų interneto svetainėse nurodytų planų Birža (Laisvas, Išmanus, Pažangus ir pan.) preliminarių kainų. Kadangi nurodytos vienos kilovatvalandės kainos apskaičiuotos taikant skirtingo laikotarpio (3 mėn., 6 mėn.,  12 mėn.) Nord Pool biržos vidutines kainas, šalia pateikiamos ir prognozuojamos mėnesinės sąskaitos, apskaičiuotos pagal vieningą bazę (Nord Pool biržos 2022 metų gegužės mėn. vidutinė kaina – 0,1647 kWh) perskaičiuotas vienos kilovatvalandės kainas. 

Ši informacija yra skirta vartotojų informavimui. Ji neskirta nepriklausomų elektros tiekėjų vertinimui, jų pasiūlymų reklamai ar palyginimui. Pateiktos konkrečią dieną fiksuotos kainos yra preliminarios. Galutinę vartotojams siūlomą elektros kainą vartotojai sužino tik sutarties sudarymo metu.

Kainos fiksuojamos ir skelbiamos kiekvieną savaitę – antradieniais, pasirinktus planus, prognozuojamas sąskaitas ir kitą informaciją rasite čia.

Patricija Elžbieta Zarankaitė
el. paštas [email protected]
tel. 8 661 89 175


Lietuvos energetikos agentūra skelbia nepriklausomų elektros energijos tiekėjų siūlomų planų sąskaitų palyginimą