Naujiena

Nepriklausomų elektros tiekėjų siūlomų planų sąskaitų skirtumai siekia 1-2 eurus

2022 05 27

Agentūros atlikta analizės rodo, kad skirtumai tarp populiariausių nepriklausomų elektros tiekėjų siūlomų planų sąskaitų mažėja. Lyginant šios savaitės nepriklausomų elektros tiekėjų pasiūlymus (planai su fiksuota kaina, vieno laiko zona) skirtumas tarp didžiausios ir mažiausios vidutinių sąskaitų sumos sudaro 1,9 Eur. Nevertinant didžiausios sąskaitos, skirtumas tarp likusių 3 tiekėjų pasiūlymų sudaro 0,4 Eur. Anksčiau šie skirtumai tarp didžiausios ir mažiausios sąskaitos sumų buvo didesni – 4,4–4,6 Eur.
 
Lietuvos energetikos agentūra teikia informaciją taikydama nepriklausomų elektros tiekėjų siūlomų planų sąskaitų palyginimo metodiką. Informacija skirta tik vartotojų informavimui, o ne nepriklausomų elektros energijos tiekėjų vertinimui. Palyginamoji informacija neturi būti suprasta kaip tiekėjų siūlomų planų reklama.
 
Siekiant tikslesnės pasiūlymų analizės, informacija apie nepriklausomų elektros energijos tiekėjų pasiūlymus yra pateikiama juos sugrupuojant į dvi grupes – pasiūlymai su fiksuota kaina, pasiūlymai su nefiksuota kaina (susieta su Nord Pool biržos vidutine kaina). Atnaujintas palyginimo būdas yra korektiškesnis, kai yra gretinami pagal esmę palyginami dydžiai.
 
Prognozuojama mėnesinė sąskaita apskaičiuota darant prielaidą, kad per mėnesį yra suvartojama apie 150 kWh elektros energijos (statistinis vidutinio būsto elektros suvartojimas Lietuvoje per mėnesį) ir pasirenkamas vienos laiko zonos ar dviejų laiko zonų tarifas. Pateikiami tarifai yra iš nepriklausomų tiekėjų planų Standartinis (Fiksuotas, Stabilus, Minimalus) su ne 18–24 mėn. kainos fiksavimo laikotarpiu be jokių papildomų nuolaidų (pvz., nuolaida pirmajai sąskaitai ar mažesnis tarifas pirmiesiems keliems mėnesiams), ar papildomų mokesčių (pvz., mėnesinis mokestis, papildomas mokestis už žaliąją energiją).
 
Atliekant skaičiavimus priimta, kad 97,5 kWh (65%) elektros energijos suvartojama dienos metu, o 52,5 kWh (35%) nakties metu. Kainos fiksuojamos ir skelbiamos kiekvieną savaitę – ketvirtadieniais.

    

 

Pasiūlymų su nefiksuota elektros energijos kaina prognozuojama mėnesio sąskaita apskaičiuota darant prielaidą, kad per mėnesį yra suvartojama apie 150 kWh elektros energijos (statistinis vidutinio būsto elektros suvartojimas Lietuvoje per mėnesį) ir pasirenkamas vienos laiko zonos tarifas. Pateikiami tarifai yra iš nepriklausomų tiekėjų interneto svetainėse nurodytų planų Birža (Laisvas, Išmanus, Pažangus ir pan.) preliminarių kainų. Kadangi nurodytos vienos kilovatvalandės kainos apskaičiuotos taikant skirtingo laikotarpio (3 mėn., 6 mėn. 12 mėn.) Nord Pool biržos vidutines kainas, šalia pateikiamos ir prognozuojamos mėnesinės sąskaitos, apskaičiuotos pagal vieningą bazę (Nord Pool biržos 12 mėn. vidutinė kaina) perskaičiuotas vienos kilovatvalandės kainas.

Pateikiama informaciją apie vienos laiko zonos kilovatvalandės kainas, kai suvartojama apie 150 kWh elektros energijos ir pasirinktas planas su nefiksuota (susieta su NordPool biržos kaina) kilovatvalandės kaina. Pateikiami tarifai yra iš nepriklausomų tiekėjų interneto svetainėse nurodytų planų Birža (Laisvas, Išmanus, Pažangus ir pan.) preliminarių kainų. Kadangi nurodytos vienos kilovatvalandės kainos apskaičiuotos taikant skirtingo laikotarpio (3 mėn., 6 mėn. 12 mėn.) NordPool biržos vidutines kainas, šalia pateikiamos ir pagal vieningą bazę (NordPool biržos 12 mėn. vidutinė kaina) perskaičiuotos vienos kilovatvalandės kainos.

  

Pateikiama informacija apie gegužės 19–26 dienų preliminarių elektros energijos kainų (vienos laiko zonos) pokyčius. 

Pateikiama informacija apie kovo 10 – gegužės 26 dienų preliminarių elektros energijos kainų (dviejų laiko zonų) pokyčius.

   

Prognozuojama mėnesinė sąskaita apskaičiuota darant prielaidą, kad per mėnesį yra suvartojama apie 150 kWh elektros energijos (statistinis vidutinio būsto elektros suvartojimas Lietuvoje per mėnesį) ir pasirenkamas vienos laiko zonos tarifas. Pateikiami tarifai yra iš nepriklausomų tiekėjų interneto svetainėse nurodytų planų Birža (Laisvas, Išmanus, Pažangus ir pan.) preliminarių kainų. Kadangi nurodytos vienos kilovatvalandės kainos apskaičiuotos taikant skirtingo laikotarpio (3 mėn., 6 mėn. 12 mėn.) Nord Pool biržos vidutines kainas, šalia pateikiamos ir prognozuojamos mėnesinės sąskaitos, apskaičiuotos pagal vieningą bazę (Nord Pool biržos 12 mėn. vidutinė kaina) perskaičiuotas vienos kilovatvalandės kainas. 

Ši informacija yra skirta vartotojų informavimui. Ji neskirta nepriklausomų elektros tiekėjų vertinimui, jų pasiūlymų reklamai. Pateiktos konkrečią dieną fiksuotos kainos yra preliminarios. Galutinę vartotojams siūlomą elektros kainą vartotojai sužino tik sutarties sudarymo metu.

 

Kainos fiksuojamos ir skelbiamos kiekvieną savaitę – ketvirtadieniais, pasirinktus planus, prognozuojamas sąskaitas ir kitą informaciją rasite čia.

  


Nepriklausomų elektros tiekėjų siūlomų planų sąskaitų skirtumai siekia 1-2 eurus