Naujiena

Nepriklausomų elektros tiekėjų siūlomų planų kainos nuo metų pradžios sumažėjo 20–34 procentus

2023 02 07

Tebesitęsianti šilta žiema toliau mažina energijos poreikį, o sumažėjusios didmeninės elektros energijos kainos didina konkurenciją elektros tiekimo rinkoje ir daro įtaką nepriklausomų elektros tiekėjų kainoms. Per 2023 m. sausį, palyginti su 2022 m. gruodžio mėnesio vidurkiu, didmeninės elektros rinkos kainos sumažėjo daugiau nei du kartus. O nuo šių metų pradžios buitiniams vartotojams siūlomų fiksuotos kainos planų 1 kWh kaina mažėjo 20–34 procentus. Vis daugiau tiekėjų siūlomų planų kainų yra mažesnės, nei valstybės 2023 m. pirmajam pusmečiui nustatyta žemutinė kompensacijos riba – 0,285 Eur/kWh.

Lietuvos energetikos agentūros analitikų duomenimis, vasario 1–7 d. vidutinė Nord Pool biržos 1 kWh kaina, palyginti  su  sausio mėnesio vidutine kaina (0,103 Eur/kWh), padidėjo 34 proc. – iki 0,138 Eur/kWh.

Palyginimui, prieš metus, 2022 m. sausį, vidutinė Nord Pool biržos kaina buvo – 0,146 Eur/kWh. Šiemet sausį vidutinė biržos 1 kWh kaina siekė 0,103 Eur/kWh ir, palyginti su 2022 m. gruodžio mėnesio vidutine kaina (0,264 Eur/kWh), sumažėjo 61 procentu.


Nepriklausomų elektros tiekėjų siūlomų planų kainos nuo metų pradžios sumažėjo 20–34 procentus

Šią savaitę, palyginti su ankstesnės savaitės kainomis, nepriklausomų elektros tiekėjų siūlomų fiksuotos kainos planų kainos toliau mažėjo: „Ignitis“  kainas sumažino 9 proc., „Elektrum Lietuva“ – 4 proc., o vienas tiekėjas („Enefit“) kainų nekeitė.

Planų su fiksuota elektros energijos kaina (24 mėn. ir 36 mėn.)  1 kWh vidutinė kaina sudarė 0,28 Eur/kWh.

Nuo ankstesnės savaitės vienas tiekėjas („Elektrum Lietuva“) pasiūlė fiksuotos kainos planus (fiksavimo laikotarpis 6 mėn. arba 36 mėn. su galimybe tiekėjui kas 6 mėn. peržiūrėti kainas), kurių 1 kWh kaina yra mažesnė už nustatytą kompensavimo žemutinę ribą – 0,28 Eur/kWh.

Visų 3 tiekėjų siūlomos dviejų laiko zonų naktinio tarifo kainos yra mažesnės nei 0,28 Eur/kWh.

Sausio mėnesį mažėjo visų nepriklausomų tiekėjai  siūlomų planų su fiksuota elektros energijos kaina 1 kWh kaina, palyginti su sausio mėn. pradžios kainomis:

  • „Ignitis“ – 34 proc. (vidutiniškai 0,14 Eur/kWh);
  • „Elektrum Lietuva“ – 27 proc. (vidutiniškai 0,10 Eur/kWh);
  • „Enefit“ – 20 proc. (vidutiniškai 0,07 Eur/kWh). 

Sausio  mėnesį, palyginti su 2022 m. gruodžio mėnesiu, planų su nefiksuota elektros energijos kaina (vienos laiko zonos) 1 kWh kaina vidutiniškai sumažėjo 47  proc. (nuo 0,421 Eur/kWh iki 0,225 Eur/kWh).

Šiuo metu:

  • 12 mėn., 24 mėn. kainos fiksavimo planus siūlo vienas tiekėjas „Ignitis“;
  • 36 mėn. kainos fiksavimo laikotarpio planus siūlo 2 tiekėjai;
  • 84 mėn. elektros energijos kainos fiksavimo laikotarpio planus siūlo vienas tiekėjas „Enefit“.

Rinkos kainai šių metų sausį išlikus žemai, vasario mėnesį, palyginti su ankstesniu mėnesiu, garantinio tiekimo kaina (vienos ir dviejų laiko zonų) vidutiniškai sumažėja 51 proc. (nuo 0,42–0,46 Eur/kWh iki 0,19–0,23 Eur/kWh). Garantinio tiekimo kaina perskaičiuojama kas mėnesį, prie rinkos kainos pridedant papildomai taikomą koeficientą 1,15. Tiksli vartotojo mokama kaina priklauso nuo pasirinkto tiekimo plano. Garantinio tiekimo klientais elektros rinkos liberalizacijos proceso metu tapo tie vartotojai, kurie iki atitinkamo etapo pabaigos nepasirinko nepriklausomo elektros tiekėjo.

Nepriklausomų elektros energijos tiekėjų siūlomų planų 1 kWh kainos:

Nepriklausomų elektros tiekėjų pasiūlymai atnaujinami ir pateikiami apskaičiuojant prognozuojamą mėnesio sąskaitą. Kainos nurodomos be valstybės taikomų kompensacijų (2022 m. – iki 0,09 Eur/kWh, 2023 m. – iki 0,285 Eur/kWh).


Apskaičiuojant prognozuojamas sąskaitas daroma prielaida, kad per mėnesį suvartojama apie 150 kWh elektros energijos (statistinis vidutinio būsto elektros suvartojimas Lietuvoje per mėnesį). Dviejų laiko zonų tarifo atveju daroma prielaida, kad 75 kWh (50 proc.) elektros energijos suvartojama dienos metu, o 75 kWh (50 proc.) nakties metu.

Prognozuojama fiksuota mėnesio vienos/dviejų laiko zonų sąskaita apskaičiuota pagal konkrečią dieną (kiekvieną antradienį) skelbiamas 1 kWh kainas.

Apskaičiuojant prognozuojamą mėnesio sąskaitą nurodomos planų su 36 mėn. kainos fiksavimo laikotarpiu be jokių papildomų nuolaidų (pvz., nuolaida pirmajai sąskaitai, mažesnis tarifas pirmiesiems mėnesiams ir pan.), valstybės taikomos kompensacijos (2022 m. – iki 0,09 Eur/kWh, 2023 m. – iki 0,285 Eur/kWh), papildomų mokėjimų (pvz., už žaliąją energiją, mėnesio mokėjimas ir pan.).

Kadangi tiekėjai planų su nefiksuota elektros energijos kaina vienos kilovatvalandės kainas nurodo apskaičiuotas taikant skirtingo laikotarpio (1 mėn., 3 mėn., 6 mėn.) Nord Pool biržos vidutines kainas, pateikiamos 1 kWh kainos yra perskaičiuotos ir prognozuojamos mėnesio sąskaitos, apskaičiuotos pagal vieningą bazę (Nord Pool biržos 2022 m. sausio mėn. vidutinė kaina – 0,103 Eur/kWh be PVM) apskaičiuotas 1 kWh kainas.


Aktualu garantiniame tiekime esantiems vartotojams

Į garantinį tiekimą patekusiems vartotojams prognozuojama mėnesio sąskaita apskaičiuota einamojo mėnesio galiojančio garantinio tiekimo 1 kWh kainą padauginus iš vidutinio elektros suvartojimo per mėnesį (150 kWh) sumos. Garantinio tiekimo kaina apskaičiuojama ir kinta kiekvieną mėnesį.

Nepriklausomų elektros energijos tiekėjų siūlomų 24 mėn. kainos fiksavimo planai

Žemiau grafiškai pateikiama informacija apie 2022 m. spalio 18 d. – 2023 m. vasario 7 d. preliminarių elektros energijos kainų (vienos ir dviejų laiko zonų) pokyčius. Šiuo metu 24 mėn. kainos fiksavimo laikotarpį nuo lapkričio mėnesio vidurio siūlo tik  „Ignitis“.


Ši informacija yra skirta vartotojų informavimui. Ji neskirta nepriklausomų elektros tiekėjų vertinimui, jų pasiūlymų reklamai. Pateiktos konkrečią dieną fiksuotos kainos yra preliminarios. Galutinę vartotojams siūlomą elektros kainą vartotojai sužino tik sutarties sudarymo metu. 

Daugiau informacijos paskelbta Nepriklausomų elektros energijos tiekėjų pasiūlymuose

Kilus klausimų, prašome kreiptis:
Vida Danilevičiūtė Černiauskienė, el. paštas [email protected], mob. tel. +370 66189175