Naujiena

Parengtas efektyvus pasiūlymas sklandžiam švietimo ir konsultavimo susitarimų įgyvendinimui

2019 09 25

Švietimo ir konsultavimo priemonių (toliau – priemonės) taikymas yra vienas būdų, kaip skatinant galutinių energijos vartotojų samoningumą bei darant įtaką jų elgsenai, įpročiams, didinti energijos vartojimo efektyvumą. Energijos tiekimo įmonės nuo 2017 metų vykdo švietimo ir konsultavimo veiklas galutiniams vartotojams ir jau skaičiuojama virš 200 GWh energijos sutaupymų. Švietimo ir konsultavimo veiklos yra tęstinės, numatomas ir po 2020 metų, įgyvendinant energijos vartojimo efektyvumo didinimo politiką valstybėje ir siekiant ambicingų ES iškeltų tikslų. 

Skatindama didesnį energijos tiekimo įmonių švietimo ir konsultavimo veiklų rezultatyvumą, VšĮ Lietuvos energetikos agentūra pateikia / siūlo savo interneto svetainės rubrikoje „Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimai“ minimalius veiksmus / priemones kiekvienai energijos tiekimo įmonei, siekiančiai tinkamo susitarimų su Lietuvos Respublikos energetikos ministerija įgyvendinimo.


Parengtas efektyvus pasiūlymas sklandžiam švietimo ir konsultavimo susitarimų įgyvendinimui