Naujiena

Pasirašyta trišalė sutartis su VĮ Ignalinos atomine elektrine dėl Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo fondo lėšų skyrimo 2019 m.

2019 07 29

VšĮ Lietuvos energetikos agentūrai atlikus Ignalinos AE pateiktos paraiškos administracinį atitikties ir tinkamumo vertinimą bei surengus Fondo tarybos posėdį apklausos būdu dėl Fondo lėšų skyrimo, 2019 liepos 19 d. buvo pasirašyta trišalė sutartis tarp VšĮ Lietuvos energetikos agentūros, Energetikos ministerijos ir VĮ Ignalinos atominės elektrinės dėl Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo tarpinstitucinio veiklos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 9 d. nutarimu Nr. 137 „Dėl Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“, 1.1.4 priemonės „Užtikrinti VĮ Ignalinos AE valdymą, įdiegti į rezultatus orientuotą valdymą ir stiprinti gebėjimus vykdyti Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo projektus“, 1.1.5 priemonės „Saugiai eksploatuoti galutinai sustabdytus Ignalinos AE pirmąjį ir antrąjį reaktorius, iki bus gauta licencija nutraukti jų eksploatavimą, ir pasirengti saugiai iškrauti branduolinį kurą“, 1.1.6 priemonės „Pasirengti Ignalinos AE pirmojo ir antrojo reaktorių, su jais susijusių įrenginių ir sistemų saugiam išmontavimui ir juos išmontuoti, nugriauti nebenaudojamus Ignalinos AE pastatus“ ir 1.2.1  priemonės „Suprojektuoti ir pastatyti radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginius, sutvarkyti Ignalinos AE eksploatavimo ir eksploatavimo nutraukimo atliekas“ įgyvendinimo. Minėtų priemonių įgyvendinimas baigiasi 2019 m. gruodžio 31 d., jų įgyvendinimo priežiūrą bei Fondo lėšų naudojimo kontrolę atlieka Fondo administratorius – VšĮ Lietuvos energetikos agentūra.