Naujiena

Paskelbtas tarptautinis pirkimas vėjo elektrinių PAV procedūrų atlikimui Lietuvos jūrinėje teritorijoje.

2020 12 10


VšĮ Lietuvos energetikos agentūra, vykdydama 2020 m. gruodžio 18 d. Energetikos ministerijos įgaliojimą Nr. 1-376, paskelbė tarptautinį viešąjį pirkimą, atliekamą atviro konkurso būdu, su tikslu nustatyti kvalifikuotą tiekėją, kuris atliks Lietuvos jūrinėje teritorijoje numatomų plėtoti iki 700 MW vėjo elektrinių parko poveikio aplinkai vertinimą (PAV).

PAV nustatys galimą tiesioginį ir netiesioginį jūrinių vėjo elektrinių poveikį žemės paviršiui ir jos gelmėms, orui, vandeniui, kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei. Ypatingas dėmesys bus skiriamas Europos Bendrijai svarbioms rūšims ir natūralioms buveinėms, taip pat kitoms pagal Lietuvos įstatymus saugomoms rūšims, materialinėms vertybėms bei nekilnojamosioms kultūros vertybėms.  Taip pat bus įvertintas galimas tiesioginis ir netiesioginis jūrinių vėjo elektrinių sukeliamų biologinių, cheminių ir fizikinių veiksnių poveikis visuomenės sveikatai.

Suinteresuotų tiekėjų pasiūlymai yra laukiami Centrinio viešųjų pirkimų portalo priemonėmis iki 2021 m. sausio 12 d. Nuoroda į viešojo pirkimo skelbimą čia

Maksimali vėjo elektrinių parko (iki 700 MW) PAV procedūrų atlikimo trukmė yra 35 mėn.  Jas planuojama užbaigti iki 2023 m. rugpjūčio 31 d. Iki šios datos, numatoma paskelbti konkursus dėl leidimo naudoti jūrinę teritoriją elektrinių plėtrai 2023 metais

Primename, kad š. m. birželio 22 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas, kuriuo nustatyta, kad Lietuvos jūrinės teritorijos dalyje tikslinga organizuoti konkursą iki 700 MW vėjo elektrinių plėtrai ir eksploatacijai.  

Vėjo elektrinių parkas Baltijos jūroje patenkintų beveik ketvirtadalį dabartinio Lietuvos elektros energijos poreikio ir yra vienas svarbiausių projektų plėtojant atsinaujinančių energijos išteklių gamybą Lietuvoje.


Paskelbtas tarptautinis pirkimas vėjo elektrinių PAV procedūrų atlikimui Lietuvos jūrinėje teritorijoje.