Naujiena

Paskelbtas viešasis pirkimas vėjo elektrinių parko plėtros Baltijos jūroje projekte.

2020 11 18

Įgyvendinant Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje ir Nacionaliniame Energetikos ir klimato srities veiksmų plane numatytus strateginius atsinaujinančių energijos išteklių srities tikslus ir uždavinius, Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020 m. birželio 22 d. nustatė teritoriją Baltijos jūroje, kurioje bus vystomas vėjo elektrinių parkas. Pirmojo vėjo elektrinių parko eksploatacijos pradžia numatyta iki 2030 metų.

Šioje teritorijoje planuojamo pastatyti vėjo elektrinių parko galia sieks iki 700 MW, jis bus apie 30 km nutolęs nuo kranto, o per metus galėtų pagaminti apie 2,5–3 TWh elektros energijos. Šis kiekis  patenkintų beveik ketvirtadalį dabartinio Lietuvos elektros energijos poreikio. Vadovaujantis pasauline praktika, skaičiuojama, kad tokio galingumo vėjo elektrinių parkas gali pritraukti apie 1 mlrd. Eur privačių tarptautinių investicijų ir sukurti apie 1300 aukštos kvalifikacijos darbo vietų.

Konkursus vėjo elektrinių parko statybai ir eksploatacijai numatytoje teritorijoje numatoma skelbti 2023 m. antroje pusėje. Iki to turi būti atliktos visos privalomos teritorijų planavimo ir aplinkosaugos veiklos, t.y. paruoštas numatytos teritorijos specialusis planas, parengtas jo strateginis pasekmių aplinkai vertinimas, atliktas jūrinių vėjo elektrinių parko poveikio aplinkai vertinimas.

Energetikos ministerija šias veiklas pavedė atlikti VšĮ Lietuvos energetikos agentūrai, kuri 2020 m. lapkričio 13 d. Centrinio viešųjų pirkimų portalo priemonėmis paskelbė tarptautinį pirkimą. Daugiau informacijos apie viešąjį pirkimą rasite čia.

Viešasis pirkimas atliekamas atviro konkurso būdu, siekiant atrinkti kompetentingą tiekėją, kuris parengtų teritorijos, numatytos vėjo elektrinių plėtrai ir eksploatacijai, specialųjį planą ir atliktų jo strateginį pasekmių aplinkai vertinimą. Tiekėjų pasiūlymai priimami iki šių metų gruodžio 21 d., o numatomos pirkti paslaugos turi būti suteiktos per 18 mėn.


Paskelbtas viešasis pirkimas vėjo elektrinių parko plėtros Baltijos jūroje projekte.