Naujiena

Paskirti Lietuvos energetikos agentūros (LEA) valdybos nariai

2020 09 18

Energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pasirašė įsakymą, kuriuo paskirta ir darbą pradeda VšĮ Lietuvos energetikos agentūra (LEA) valdyba.

Penki valdybos nariai pradeda darbus ketverių metų kadencijai - iki 2024 m. rugsėjo 16 d. Valdybos nariai dirbs neatlygintinai – visuomeniniais pagrindais.

Į naująją LEA valdybą paskirti trys nepriklausomi  nariai ir du Energetikos ministerijos atstovai: Lietuvos pramonininkų konfederacijos Energetikos ir klimato kaitos komiteto pirmininkas Martynas Nagevičius, Lietuvos vėjo elektrinių asociacijos vadovas Aistis Radavičius, INFOBALT viceprezidentas dr. Giedrius Gecevičius, Energetikos ministerijos kancleris Ramūnas Dilba bei viceministras Rytis Kėvelaitis.

Pagrindinės valdybos funkcijos:

• Teikti pasiūlymus dėl ilgalaikės LEA veiklos strategijos.
• Analizuoti ir vertinti LEA ilgalaikės veiklos strategijos įgyvendinimą ir informuoti apie rezultatus.
• Teikti pasiūlymus dėl LEA veiklos planų tvirtinimo.
• Analizuoti ir vertinti LEA veiklos planų įgyvendinimą.
• Teikti pasiūlymus dėl LEA vadovo veiklo tobulinimo, įgyvendinant LEA veiklos planus ir ilgalaikę veiklos strategiją.
• Teikti pasiūlymus dėl LEA veiklos struktūros ir pareigybių skaičiaus.
• Teikti LEA vadovui pasiūlymus dėl veiklos tobulinimo.

Plačiau informaciją apie valdybą ir jos funkcijas galite rasti LEA įstatų XI skyriuje.

Lietuvos energetikos agentūros misija yra kurti saugią ir tvarią Lietuvos energetikos ateitį, tai norima pasiekti per efektyviai vykdomus darbus. LEA atlieka Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos ir Nacionalinio energetikos ir klimato srities plano įgyvendinimo stebėseną, koordinuoja energijos vartojimo auditą, užtikrina naftos produktų valstybės atsargų kaupimą ir funkcionuoja kitose įstaigos veiklos srityse.


Paskirti Lietuvos energetikos agentūros (LEA) valdybos nariai