Naujiena

Pastarosiomis savaitėmis degalų kainos Lietuvoje mažėjo

2022 04 29

Lietuvos energetikos agentūra skelbia informaciją apie degalų kainų Baltijos šalyse, Lenkijoje ir Vokietijoje pokyčius balandžio 11–25 dienomis.

Minėtu laikotarpiu nagrinėjamame regione tiek benzino, tiek dyzelino kaina mažėjo tik Lietuvoje (benzinas – 0,7 proc., dyzelinas – 1,3 proc.). Latvijoje mažėjo tik benzino kaina – 0,5 proc. Visose kitose šalyse degalų kainos augo. Didžiausias benzino ir dyzelino kainų padidėjimas buvo Estijoje – atitinkamai 2,8 proc. ir 2,3 proc. BRENT ir Urals rūšies žaliavinės naftos kainos per šį laikotarpį svyravo – didėjo iki balandžio mėn. vidurio, po to mažėjo.
 
Dviejų savaičių degalų kainų pokyčių apžvalga teikiama už dvi savaites, nes 2022-04-18 buvo šventinė diena, todėl Europos Komisijos savaitinis naftos produktų kainų biuletenis, kuriuo remiantis lyginamos kainos kitose šalyse, nebuvo išleistas.
 
Palyginus vidutines benzino ir dyzelino kainas (2022-04-11–2022-04-25) Baltijos šalyse, Lenkijoje ir Vokietijoje matyti, kad jos didžiausios Vokietijoje (benzinas – 2,03 ir 2,03 Eur/l, dyzelinas – 2,00 ir 2,04 Eur/l), mažiausios – Lenkijoje (benzinas – 1,38 ir 1,40 Eur/l, dyzelinas – 1,53 ir 1,56 Eur/l). Iš Baltijos šalių šiuo laikotarpiu mažiausios degalų kainos buvo Lietuvoje – benzino kaina buvo 1,68 ir 1,67 Eur/l, dyzelino kaina –  1,75 Eur/l –1,73 Eur/l. Benzino ir dyzelino kainos turi tendenciją suvienodėti, išskyrus Lenkiją ir Lietuvą, kur dyzelinas išlieka atitinkamai 16 ct/l ir 6 ct/l brangesnis.

  

 

Lietuvoje nuo kovo pradžios prasidėjusi dyzelino kainų spartesnio didėjimo tendencija išlieka – skirtumas tarp dyzelino ir benzino kainos yra 5,5 ct Eur/l. Kitose šalyse, išskyrus Lenkiją, šis skirtumas yra mažesnis (Latvijoje, Vokietijoje) ar priešingai – dyzelinas jau yra pigesnis už benziną (Estijoje).

 

Analizuojant benzino kainos struktūros ir jos kitimo tendencijas 2022 m. Lietuvoje pastebėtina, kad kovo – balandžio mėn. bazinė (didmeninė) benzino kaina be mokesčių lyginant su ankstesniu laikotarpiu padidėjo daugiau kaip 0,10 Eur/l (sudarė nuo 0,79 iki 0,88 Eur/l), taip pat išaugo ir vidutiniai pardavimo kaštai (marža) be mokesčių – 0,136 Eur/l. Biodegalų dalis sudarė nuo 0,039 iki 0,045 Eur/l.

 

Analizuojant dyzelino kainos struktūros ir jos kitimo tendencijas 2022 m. Lietuvoje pastebėtina, kad kovo – balandžio mėn. bazinė (didmeninė) dyzelino kaina be mokesčių lyginant su ankstesniu laikotarpiu padidėjo daugiau kaip 0,20 Eur/l (sudarė nuo 0,89 iki 1,06 Eur/l), taip pat išaugo vidutiniai pardavimo kaštai (marža) be mokesčių – 0,151 Eur/l. Biodegalų dalis sudarė nuo 0,056 iki 0,081 Eur/l.

 

Žaliavinės naftos kainos kovo – balandžio mėn. buvo nepastovios.
Buvo stebimas BRENT rūšies žaliavinės naftos kainų kritimas iki 97,9 USD už barelį (balandžio 11 d.). Balandžio 11 – 25 d. kaina išaugo iki 110,8 USD už barelį (balandžio 14 d.) ir nukrito iki 99,3 USD už barelį (balandžio 25 d.). 
Urals rūšies žaliavinės naftos kaina nuo balandžio 11 d. paaugo iki 78,2 USD už barelį (balandžio 16, 18 d.) ir nukrito iki 73,0 USD už barelį (balandžio 26 d.)
 
Visą reikalingą informaciją galite rasti: https://www.ena.lt/dkp/

Pastarosiomis savaitėmis degalų kainos Lietuvoje mažėjo