Naujiena

Pastatų energijos vartojimo auditų rengimo eiga, siekiant gauti VIPA paramą viešųjų pastatų modernizavimui

2020 05 06

Siekiant sumažinti COVID-19 pandemijos poveikį šalies ekonomikai, Lietuvos Respublikos Vyriausybė (Vyriausybė) ir UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra (VIPA) deda pastangas inicijuoti statybos sektoriaus stimuliavimą, gerindamos sąlygas viešųjų pastatų modernizavimui. Gerinant finansavimo sąlygas tikimasi didesnio aktyvumo vykdant viešųjų pastatų renovaciją – tokiu būdu įgyvendinant Lietuvos įsipareigojimus pagal Energijos vartojimo efektyvumo direktyvą (EVED).

Pastato energijos vartojimo auditas yra viena iš paramos gavimui teikiamos paraiškos dalių. VšĮ Lietuvos energetikos agentūra (Agentūra) atlikdama auditų patikrą taip pat įneša indėlį į šią iniciatyvą stimuliuoti šalies ekonomiką.

Agentūra parengė pirminės informacijos sąrašą, pagal kurį užsakovas iki kontakto su auditoriumi gali pasiruošti informaciją auditui atlikti. Siekiant sklandesnio audito atlikimo bei pastato valdytojo ir auditoriaus bendradarbiavimo, reikalingas ir užsakovo supratimas apie audito atlikimo procesą bei auditui atlikti reikalingą informaciją apie pastatą. Šiuo dokumentu siekiama sumažinti procedūrų atliekant auditą trukmę. Plačiau žr. čia.  


Pastatų energijos vartojimo auditų rengimo eiga, siekiant gauti VIPA paramą viešųjų pastatų modernizavimui

Atliekant auditą, esminės procedūros, siekiant pasinaudoti VIPA  Nr. 04.3.1-VIPA-T-113 parama, matomos toliau pateiktame paveiksle.

Vienas iš svarbių etapų šiame procese – audito atitikties vertinimo procedūra, reikalinga audito kokybės indikacijai. Agentūra per 5 d. d. atlieka audito atitikties patikrą ir, siekiant užtikrinti grįžtamąjį ryšį, siunčia atsakymą auditoriui ir audito užsakovui. Plačiau žr. čia.

Auditoriai yra raginami Agentūrai pateikti patikrinti atliktų auditų ataskaitas, siunčiant jas el. paštu [email protected]. Jei dėl didelio gautų auditų ataskaitų kiekio neturėsime galimybės atlikti patikrinimo per 5 d. d. – apie tai informuosime audito siuntėją.

Daugiau informacijos apie auditų rengimą šiai paramos priemonei galite rasti mūsų parengtoje prezentacijoje Energijos vartojimo audito ypatumai viešuosiuose pastatuose“, kuri buvo pristatyta VIPA surengtoje videokonferencijoje.