Naujiena

Pradedame bendradarbiavimą su Lietuvos Žaliųjų Pastatų Taryba

2021 01 05

VšĮ Lietuvos energetikos agentūra (LEA) pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Lietuvos Žaliųjų Pastatų Taryba(LŽPT). Šios sutarties pagrindu numatomas organizacijų bendradarbiavimas strateginėmis kryptimis, pagal turimas kompetencijas ir esamus veiklos apribojimus:

  1. Skatinti efektyvų energijos vartojimą ir atsinaujinančių energijos išteklių integravimą pastatuose;
  2. Skatinti tvarios aplinkos kūrimą ir gyvenimo kokybės gerinimą Lietuvoje;
  3. Pristatyti visuomenei ir specialistams žaliųjų pastatų pranašumus ir naudą;
  4. Skatinti aplinką ir išteklius tausojančių pastatų statybos ir eksploatavimo sprendinių diegimą;
  5. Kelti specialistų profesinę kvalifikaciją ir kompetencijas;
  6. Teikti pasiūlymus energetikos, statybos ir aplinkos sektorių teisiniam reguliavimui tobulinti.

Vienas iš kertinių šio bendradarbiavimo siekių – gerosios praktikos, energijos efektyvumo didinimo bei atsinaujinančių energijos išteklių skatinimo integracija pastatuose. Galimų sinergijų paieška įgyvendinat abiejų organizacijų strateginius tikslus.

Žaliasis pastatas suprantamas kaip sveikas, komfortiškas, ilgaamžis, ekonomiškas, energetiškai efektyvus pastatas. Racionaliai vartojantis gamtos išteklius visuose pastato gyvavimo ciklo etapuose: nuo vietovės parinkimo, projektavimo, statybos iki eksploatavimo bei atnaujinimo ar gyvavimo pabaigos ir darantis itin mažą poveikį aplinkai.
Ši tarptautinė geroji praktika yra įgyvendinama taikant tvarias pastatų statybos ir modernizavimo praktikas, bei išreiškiama pasitelkiant tvarumo vertinimo sistemas, tokias kaip BREEAM, LEED, WELL ar LPTVS.

Žaliųjų pastatų praktikų taikymas yra viena iš priemonių potencialiai prisidedančių prie Nacionalinio Energetikos ir Klimato Srities Veiksmų Plane (NEKS VP) iškeltų tikslų įgyvendinimo, susijusio su šiltnamio efektą sukelenčių dujų (ŠESD) emisijų mažinimu per energijos vartojimo efektyvumą, atsinaujinančių energijos išteklių integraciją ir kitų priemonių.


Pradedame  bendradarbiavimą  su Lietuvos Žaliųjų  Pastatų Taryba