Naujiena

Prasidėjo specialiojo plano rengimo ir jo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo darbai jūrinio vėjo parkų vystymo projekte

2021 03 18

VšĮ Lietuvos energetikos agentūrai atlikus tarptautinio viešojo pirkimo procedūras ir nustačius jo laimėtoją, Lietuvos energetikos ministerija pasirašė sutartį su UAB „Ardynas“, kuri turi ilgametę patirtį ypatingos svarbos statinių projektavimo ir poveikio aplinkai vertinimo bei teritorijų planavimo dokumentų rengimo srityse. 

Pagal dvišalę sutartį rangovas per artimiausius 18 mėnesių parengs jūrinės teritorijos dalies, skirtos atsinaujinančios energetikos plėtojimui, specialųjį planą ir atliks jo strateginį pasekmių aplinkai vertinimą (SPAV). Parengtas planas taip pat numatys konkrečius plotus būsimiems jūrinio vėjo elektrinių parkams ir kitai reikalingai infrastruktūrai bei nustatys teritorijos naudojimo ribas ir apsaugos reglamentus.

Numatomi darbai bus vykdomi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintoje Baltijos jūros teritorijoje, kurioje etapais bus vystomas vėjo elektrinių parkas.

Primename, kad pirmuoju etapu šioje teritorijoje numatoma įrengti iki 700 MW parką, kuris per metus galėtų pagaminti apie 2,5–3 TWh elektros energijos, kas sudarytų beveik ketvirtadalį dabartinio Lietuvos elektros energijos poreikio ir, anot ekspertų, galėtų sukurti apie 1300 darbo vietų.


Prasidėjo specialiojo plano rengimo ir jo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo darbai jūrinio vėjo parkų vystymo projekte