Naujiena

Registracija į energijos vartojimo įrenginiuose ir technologiniams procesams auditą atliekančių specialistų mokymo kursus!

2020 10 28

Vilnius Tech kviečia registruotis į energijos vartojimo įrenginiuose ir technologiniams procesams auditą atliekančių specialistų mokymo kursus!

2014 m. gruodžio 3 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu VGTU Mechanikos inžinerijos katedrai suteikta teisė rengti energijos vartojimo įrenginiuose ir technologiniams procesams auditą atliekančių specialistų mokymo kursus. Išklausiusiems visą auditorių mokymo programos (VGTU Reg. Nr. MEMI14271) kursą ir sėkmingai išlaikiusiems egzaminą dalyviams bus išduoti mokymo kursų baigimo pažymėjimai.

Bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai auditoriams:

1. ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis technologijos mokslų studijų srities išsimokslinimas (bakalauro arba profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam prilyginamas išsimokslinimas;

2. audito atlikimo mokymo kursų baigimo pažymėjimas;

3. auditoriaus atestatas;

4. ne trumpesnė kaip 3 metų asmeninė praktinio darbo patirtis bet kurioje energijos vartojimo efektyvumo veikloje:
- energijos vartojimo audito atlikimas;
- energijos vartojimo vadybos vykdymas;
- pastato energinio naudingumo sertifikavimo eksperto veikla;
- energetiko vadybininko veikla;
- technologinių inžinerinių sistemų projektavimas;
- pastato energetikos inžinerinių sistemų projektavimas;
- pastato konstrukcijų projektavimas.
- technologinių procesų vadyba.

Specialieji kvalifikaciniai reikalavimai auditoriams:

1. auditui atlikti pastatuose – technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos ar energetikos studijų krypties išsilavinimas;

2. auditui atlikti įrenginiuose ir technologiniams procesams – technologijos mokslų studijų srities elektros inžinerijos ar energetikos, ar pramonės inžinerijos studijų krypties išsilavinimas.

Mokymų informacija

Mokymų data: 2020 m. gruodžio 7-11 d.
Bendra mokymų trukmė: 40 val. (5 dienos).
Mokymų vieta: nuotoliniu būdų Zoom platformoje
Egzaminas bus organizuojamas gruodžio 14 d. 
Egzamino vieta: J. Basanavičiaus g. 28, Vilnius, Mechanikos fakultetas (auditorija bus paskirta žinant mokymo kursų dalyvių skaičių).
Mokėtina kursų kaina vienam asmeniui: 780 eurų.

Mokėjimai vykdomi:
Gavėjas: Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT397044060000317750 AB SEB bankas
Mokėjimo paskirtis (būtina nurodyti): Už energijos vartojimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose auditą atliekančių specialistų mokymo kursus.

Registracija vyksta iki 2020 m. gruodžio 2 d. (imtinai). 
Registruotis: el. paštu [email protected].

Registracija įsigalioja pateikus šiuos duomenis:
1. Vardas Pavardė
2. Išsilavinimas ir kvalifikacinis laipsnis
3. Telefono numeris ir el. paštas
4. Apmokėjimą už mokymo kursus liudijantis dokumentas (jo elektroninė kopija).
Sąskaitos-faktūros bus išrašytos ir pateiktos mokymo kursų metu. Sąskaitos išrašymui turi būti pateikti šie duomenys:
Paslaugos gavėjas (mokėtojas)
(įstaigos pavadinimas ar asmens vardas, pavardė)
Kodas
(įmonės kodas ar asmens kodas)
PVM mokėtojo kodas
(jei įmonė ar asmuo yra PVM mokėtojas)
Tikslus adresas (miestas, gatvė, pašto kodas)
       

Registracijos metu prašome pranešti apie sąskaitų-faktūrų poreikį.
Dėl detalesnės infromacijos kreiptis tel. 8 (614) 34831

Prieš registraciją siūlome susipažinti su Energijos vartojimo pastatuose, įrenginiuose ir technologiniams procesams audito atlikimo tvarkos ir sąlygų ir energijos vartojimo pastatuose, įrenginiuose ir technologiniams procesams auditą atliekančių specialistų rengimo ir atestavimo tvarkos aprašu (Žin., 2012, Nr. 93-4830).
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0B8D09CABCF1/asr
Registracija į energijos vartojimo įrenginiuose ir technologiniams procesams auditą atliekančių specialistų mokymo kursus!