Naujiena

Rugsėjį didėjusios saulės elektrinių kainos spalį mažėjo

2022 11 17

Lietuvos energetikos agentūros parengta saulės elektrinių rinkos apžvalga rodo, kad rugsėjį pakilusi saulės elektrinių įrengimo vidutinė kaina Lietuvoje spalį mažėjo 10 proc. Palyginus su rugsėjo mėnesiu saulės foto-modulių kaina mažėjo 3,9 proc.

Agentūros specialistų atliekama kasmėnesinė saulės elektrinių rinkos apžvalga rodo, kad rugsėjį pakilusi saulės elektrinių įrengimo vidutinė kaina Lietuvoje spalį mažėjo ir vėl tapo panaši į prieš tai buvusių mėnesių tendencijas. Taip pat pastebima, kad saulės elektrinių įrengimo kaina nėra pastovi ir augant infliacijai, elektros energijos kainai, brangsta ir saulės foto-modulių kaina (kuri 40–50 % lemia saulės elektrinių įrengimo kainą).

Lietuvos energetikos agentūros apibendrinti paskelbtų kvietimų teikti paraiškas saulės elektrinių įsirengimui rezultatai rodo, kad 2022 m. spalio mėn. saulės elektrinių įrengimo Lietuvoje vidutinė kaina, palyginus su 2022 m. rugsėjo mėnesiu mažėjo 10,3 %, nes mažėjo rangos darbų ir kitų komponentų kainos (montavimo konstrukcijos, inverteriai, valdymo įranga, kaupikliai ir kt.).

Agentūros specialistų skaičiavimai rodo, kad rangos darbų kaina spalį mažėjo labiausiai net 28,3 %. 2022 m. iki spalio mėn. vidutinė rangos darbų kaina buvo 178,2 EUR/kW, spalį ši kaina mažėjo 4,6 % lyginant su vidutine kaina. Taip pat pastebima, kad atitinkamai mažėjo ir kitų komponentų (montavimo konstrukcijos, inverteriai, valdymo įranga, kaupikliai ir kt.) kaina, 2022 m. spalį mėn. buvo 8,6 % mažesnė nei 2022 m. rugsėjį ir siekė 385 EUR/kW. Taip pat, 2022 m. spalį saulės foto-modulių kaina mažėjo 3,9 % ir siekė 465 EUR/kW lyginant su 2022 m. rugsėju.

 

Agentūros stebimos saulės foto-modulių pardavėjų interneto svetainėse viešai skelbiamos tokio paties tipo ir galios diapazono saulės foto-modulių kainų pokytis Lenkijoje ir Lietuvoje buvo ženklesnis nei Estijoje, Latvijoje ir Vokietijoje. Nagrinėjamu laikotarpiu saulės foto-modulių vidutinės kainos didėjo Lenkijoje ir Estijoje, Lietuvoje ir Latvijoje – mažėjo, o Vokietijoje saulės foto-modulių kaina nekito. Didžiausias kainų padidėjimas pastebimas Lenkijoje – 2,7 %, kas sudarė 455 EUR/kW.

 

Šaltinis: Lietuvos energetikos agentūros renkami duomenys apie mažmenines saulės foto-modulių kainas Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje ir Vokietijoje. *Rinkos apžvalgos duomenys 2022 lapkričio 15 dienai.

Pagrindinės saulės elektrinių įrengimo kainų augimo priežastys iš lieka tokios pat – pasaulinės pandemijos sukelti trikdžiai žaliavų tiekimo ir gamybos srityse, stabiliai auganti foto-modulių paklausa, pakilusios pagrindinių medžiagų (polikristalinio silicio, sidabro, vario, aliuminio, stiklo) ir elektros energijos kainos[1].[1]   Šaltinis: IRENA Power Generation Costs 2020; SolarPower Europe EU Market Outlook for Solar Power 2021–2025


Rugsėjį didėjusios saulės elektrinių kainos spalį mažėjo