Naujiena

Lietuvos pasiekimai įgyvendinant energijos vartojimo efektyvumo didinimo tikslus prisidės prie Sakartvelo energetikos sistemos transformavimo

2023 07 26

Sakartvelo ekonomikos ir tvarios plėtros ministerijos delegacija šią savaitę į Lietuvą atvyko aptarti mūsų šalies patirtį, sėkmingai įgyvendinant energijos vartojimo efektyvumo didinimo politikos tikslus.

Susitikime su Lietuvos energetikos agentūros komanda Sakartvelo atstovai aptarė dviejų valstybinių institucijų galimybes bendradarbiauti, įgyvendinant Dvynių projektus, perduoti ES valstybių narių reformų patirtį, perkeliant ES Energijos vartojimo efektyvumo ir Pastatų energinio naudingumo direktyvas į nacionalinę teisę, Sakartvelui įgyvendinant energetikos infrastruktūros reformas.

„Lietuvos energetikos agentūra tikisi paskatinti naudingus idėjų mainus, kurie padės Sakartvelui pereiti prie ES patirtimi pagrįstos energetikos sektoriaus politikos ir įgyvendinti efektyvumo didinimo tikslus, – sakė l. e. p. direktorė Agnė Bagočiutė. – Šalies energetikos sistemos transformacijos sėkmei svarbu procesus kuriančių komandų motyvacija ir įdedamos pastangos. Esame sukaupę didelę ekspertinę patirtį energetikos sektoriuje ir pasirengę dalintis žiniomis apie naujausius pasiekimus, didinant energijos vartojimo efektyvumą. Tikime, kad mūsų patirtis bei žinios veiksmingai prisidės modernizuojant Sakartvelo energetikos sistemą.“

Lietuvos pasiekimai įgyvendinant energijos vartojimo efektyvumo didinimo tikslus prisidės prie Sakartvelo energetikos sistemos transformavimo

Lietuva sėkmingai pasiekė užsibrėžtus 2017–2020 m. energijos taupymo tikslus: sutaupyta 12,96 TWh energijos suminiu būdu. Mūsų šalis pripažinta pasiekusi didžiausią santykinį energijos vartojimo efektyvumo lygio augimą tarp Europos Sąjungos šalių (pagal 2021 EU ENERGY EFFICIENCY SCOREBOARD). Šie rezultatai pabrėžia Lietuvos įsipareigojimą siekti darnaus vystymosi ir suteikia galimybę dalytis gerąja patirtimi su kitomis šalimis energijos efektyvumo didinimo srityje.

ES finansuojamo projekto „Georgian Energy Sector Reformation Programme“ kontekste, perkeliant Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos reikalavimus, buvo pasirinkta sekti Lietuvoje įgyvendintos sistemos pavyzdžiu.

Lietuvos energetikos sektorius sėkmingai transformuojamas klimatui neutralios ekonomikos ir energetikos sektoriaus link, ypatingą dėmesį skiriant atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo, anglies dioksido išmetimų mažinimo ir pastatų energetinio efektyvumo didinimo projektams.

Lietuvos energetikos agentūra, veikianti valstybės politikos priemonių energetikos ir efektyvaus energijos bei energijos išteklių vartojimo ir Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos bei valstybės programų įgyvendinimo ir stebėsenos srityse, yra atsakinga už energijos vartojimo efektyvumo politikos įgyvendinimą bei energijos vartojimo audito sistemos priežiūrą.

Sakartvelo kolegoms susitikime pristatytas Lietuvos energetikos agentūros vaidmuo transformuojant šalies energetikos sektorių. Didžiausias dėmesys skirtas Agentūros valdomai energijos vartojimo audito sistemai, įgalinančiai energijos efektyvumo didinimą viešojo sektoriaus pastatų, pramonės sektoriuose bei transporto įmonėse. Sukurta veiksminga, energijos vartojimo efektyvumą skatinanti energijos auditų kontrolės sistema gali būti naudinga panašaus dydžio ir energijos vartojimo struktūros šalims kaip Lietuva.

Sakartvelas po sovietų okupacijos turi panašią į Lietuvos energijos balanso struktūrą, taip pat šalis siekia įveikti energetinio skurdo iššūkį. Dėl aukštų rezultatų energijos vartojimo efektyvumo didinimo srityje mūsų šalies pasiekimai gali būti pavyzdžiu Sakartvelui, siekiant transformuoti šalies energetikos sektorių.