Naujiena

Gamtinės dujos ir dyzelinas pigo, benzinas, elektra ir biokuras brango

2023 04 21

Lietuvos energetikos agentūros ekspertų duomenimis, energetikos išteklių kainos toliau svyruoja, bet išlieka žemame lygyje. Dujų kainos per praėjusią savaitę sumažėjo, o vidutinės elektros ir biokuro kainos kilo.
 
Balandžio 14–20 d. vidutinė savaitės elektra brango visame Baltijos jūros regione. Lietuvoje vidutinė kaina siekė 67 Eur/MWh ir buvo 56 proc. didesnė nei ankstesnę savaitę, kai sudarė 43 Eur/MWh. Latvijoje ir Estijoje elektros kainos didėjo 55,6 proc. – iki 65 Eur/MWh. Švedijos 4 kainų zonoje didmeninė elektros kaina didėjo 53,6 proc. – iki 66 Eur/MWh, Suomijoje augo 60,4 proc. – iki 64 Eur/MWh. Vokietijoje – 20 proc., iki 111 Eur/MWh. Lenkijoje vidutinė elektros kaina ir toliau yra didžiausia regione, tačiau nagrinėjamą savaitę ji išliko stabili – didėjo vos 0,1 proc., nuo 128 Eur/MWh iki 129 Eur/MWh.
 
Elektros kainų augimui įtakos galėjo turėti šiek tiek atvėsę orai ir didėjęs energijos poreikis. Nuo metų pradžios stebimas kassavaitinis kainų svyravimas, tačiau jos išlieka panašiame lygyje.

Gamtinės dujos ir dyzelinas pigo, benzinas, elektra ir biokuras brango

Vertinant naujausius elektros ateities sandorius, prognozuojama, kad didmeninė elektra Šiaurės Europoje 2023 m. gali vidutiniškai kainuoti 40–110 Eur/MWh, Vokietijoje gali išlikti 100–170 Eur/MWh ribose. Lietuvos elektros kainos penktą savaitę iš eilės yra artimesnės Šiaurės Europos kainų lygiui.

Nagrinėjamą savaitę bendra elektros gamyba Lietuvoje didėjo 27 proc., palyginti su ankstesne savaite, ir sudarė 95,7 GWh. Lietuva pasigamino 45 proc. visos reikalingos elektros energijos.


Gamtinės dujos nagrinėjamą savaitę pigo. Nyderlandų TTF prekybos taške gamtinių dujų
kainų vidurkis, palyginti su ankstesne savaite, sumažėjo 3 proc. – nuo 45,6 Eur/MWh iki 44,3 Eur/MWh.

Pagal gamtinių dujų ateities sandorių naujausius duomenis matyti, kad gamtinių dujų kainos 2023 metais gali būti apie 2 Eur/MWh pigesnės nei buvo manyta ankstesnę savaitę.

Per nagrinėjamą savaitę ES saugyklų užpildymas padidėjo iki 56,8 proc. (anksčiau siekė 56 proc.). Nuo balandžio 7 dienos visomis dienomis dujų kiekis saugyklose nenutrūkstamai didėja.

Inčukalnio saugyklos užpildymas per nagrinėjamą savaitę padidėjo nuo 34,7 proc. iki 36 proc. ir nuo balandžio 7 dienos dujų kiekis saugykloje taip pat nenutrūkstamai didėja.

Nagrinėjamu laikotarpiu per Klaipėdos SGD terminalą buvo importuota 700,4 GWh, arba 5,4 proc. mažiau dujų nei ankstesnę savaitę. 65 proc. (457,75 GWh) per terminalą importuotų dujų keliavo į Latviją ir Lenkiją.


Nagrinėjamą savaitę Lietuvos dujų suvartojimas mažėjo 18 proc. ir siekė 236,4 GWh (ankstesnę savaitę buvo 288,6 GWh).
Dujų suvartojimo mažėjimui įtakos turėjo šildymo sezono pabaiga.

Į Latviją siunčiamų dujų kiekis per nagrinėjamą savaitę didėjo 11 proc., palyginti su ankstesne savaite: per nagrinėjamą savaitę šis kiekis siekė 313,7 GWh, ankstesnę savaitę – 282,5 GWh. Į Lenkiją buvo išsiųsta 144 GWh, ankstesnę savaitę – 140,4 GWh dujų.

Biokuro kainos šią savaitę didėjo 1 proc. ir išliko mažesnė nei buvo lygiai prieš metus.

Baltijos šalyse pigiausi degalai ir toliau išlieka Lietuvoje. Praėjusią savaitę vidutinė mažmeninė dyzelino kaina Lietuvoje sumažėjo iki 1,44 Eur/l ir pirmą kartą nuo 2021-ųjų rudens buvo mažesnė už vidutinę dyzelino kainą Lenkijoje, kur ji siekė 1,45 Eur/l. Benzino vidutinė kaina Lietuvoje siekia 1,570 Eur/l ir toliau išlieka didesnė už dyzelino vidutinę kainą.

Vidutinės degalų kainos šiuo metu visose Baltijos regiono valstybėse yra 5,4–17,7 proc. (0,10–0,31 Eur/l) mažesnės už prieš metus (prieš 12 mėn.) buvusią kainą, išskyrus Lenkiją, kur benzino vidutinė kaina padidėjo 6,5 proc. (0,09 Eur/l). Per šį laikotarpį benzino kaina daugiausiai sumažėjo Latvijoje (8,0 proc.), dyzelino – Lietuvoje (17,7 proc.).

Lietuvos energetikos agentūra kiekvieną savaitę analizuoja ir skelbia savaitės Energetikos duomenų apžvalgą.

Kilus klausimų, prašome kreiptis:
Vida Danilevičiūtė Černiauskienė, el. paštas [email protected], tel. 8 661 89 175.