Naujiena

Šiais metais priemonę „Suskystintų naftos dujų balionų daugiabučiuose pakeitimas kitais energijos šaltiniais“ administruoja APVA.

2021 02 26

VšĮ Lietuvos energetikos agentūra 2020 m. sėkmingai administravo „Suskystintų naftos dujų balionų daugiabučiuose pakeitimas kitais energijos šaltiniais“ priemonę. Galutinę 2020 m. projekto SND balionai statistiką galima rasti pateiktame pranešime.

Priemonės pagrindinis tikslas užtikrinti SND balionų pašalinimą iš daugiabučių namų ir saugų bei patikimą elektros energijos ar gamtinių dujų tiekimą šių namų gyventojams (vartotojams).

Šiais metais priemonę administruoja APVA (Aplinkos projektų valdymo agentūra). Kvietimo informaciją rasite čia.

Projektų vykdytojai turės užpildyti paraiškos ir projekto mokėjimo prašymo formas, kurios integruotos į aplinkos projektų valdymo informacinę sistemą (APVIS).

Vienam butui bus skiriama iki 726 Eur su PVM parama.

  • Daugiabučių namų bendrųjų inžinerinių elektros ar gamtinių dujų sistemų įrengimas ir (ar) pertvarkymas laiptinėse ir bendros paskirties patalpose – 242 eurų su PVM vienam butui;
  • butų elektros instaliacijos ar dujų sistemos pertvarkymas – 242 eurų su PVM vienam butui, iš kurio pašalinamas SND balionas ir, jeigu yra bendro naudojimo virtuvė, kiekvienam joje esančiam įvadui, skirtam prijungti elektrinę arba dujinę viryklę;
  • įrangos, reikalingos naujam energijos šaltiniui naudoti (elektrinės arba dujinės viryklės), įsigijimas – 242 eurų su PVM vienam vienetui į vieną butą, iš kurio pašalinamas SND balionas arba bendro naudojimo virtuvėse įrengtam vienam vienetui.

Daugiabučio namo atstovui kompensuojamos išlaidos už veiklų administravimą – 3 proc.

2021 m. daugiabučių namų atstovų bei skirstomųjų tinklų operatorių projektų finansavimui ir priemonės administravimui skiriama lėšų suma iki 10 mln. Eur

Kvietimai teikti paraiškas bus priimami iki 2021-06-01. Visi projektai bus vertinami iš karto po paraiškos pateikimo, todėl projektai bus pradėti įgyvendinti greičiau. Atranka galės būti baigta anksčiau, jeigu pagal priimtus sprendimus dėl projektų finansavimo ir pateiktas naujas paraiškas bus galima paskirstyti visą kvietimui teikti paraiškas skirtą lėšų sumą.

-----------

Daugiau informacijos apie teikias finansines paramas galite rasti mūsų skiltyje - https://www.ena.lt/fin-par/


Šiais metais priemonę „Suskystintų naftos dujų balionų daugiabučiuose pakeitimas kitais energijos šaltiniais“ administruoja APVA.