Naujiena

Šilumos tiekėjams pristatyta energijos taupymo veiklų ir priemonių apžvalga

2022 09 22

Lietuvos energetikos agentūros atstovai rugsėjo 19 d. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos posėdyje pristatė švietimo ir konsultavimo veiklos vertinimo rezultatus bei agentūros parengtas energijos taupymo gaires, atsakė į šilumos tiekėjams kylančius klausimus.

Posėdyje dalyvavęs ir informaciją pristatęs Lietuvos energetikos agentūros Energijos vartojimo efektyvumo didinimo kompetencijų centro vadovas dr. Karolis Januševičius akcentavo vartotojų elgsenos keitimo svarbą, pabrėždamas, kad su energijos vartojimo efektyvumu susijusiam vartotojo elgesiui daugiausia įtakos turi vartotojo žinios ar jų trūkumas. Plačiau apie tai ir būdai vartotojų sąmoningumui didinti pateikiami „Švietimo ir konsultavimo priemonių įgyvendinimo gairėse energetikos tiekėjams“.

Siekdami užtikrinti efektyvesnį energijos suvartojimą, visi energijos tiekėjai su Energetikos ministerija privalo sudaryti viešai skelbiamus susitarimus dėl vartotojų švietimo ir konsultavimo priemonių, kurias vykdant vartotojai sutaupytų ne mažiau nei 1 proc. nuo tiekėjo jiems parduotos energijos kiekio. Susitarimuose nustatomos energijos tiekėjų vykdomos vartotojų švietimo ir konsultavimo apie energijos vartojimo mažinimą priemonės ir atsiskaitymo už jų įgyvendinimą tvarka.

2021 m. 65 energijos tiekėjai buvo įsipareigoję įgyvendinti 329 įvairias švietimo ir konsultavimo priemones, iš kurių įgyvendinta 64 proc. Populiariausia iš priemonių – informacijos skelbimas interneto svetainėse (23 proc. visų vykdytų priemonių) ir spaudoje, TV, radijuje (21 proc.), taip pat konsultacijos atvykus pas vartotoją (18 proc.). Agentūra patikrinusi metines ataskaitas nustatė, kad dėl vykdytos švietimo ir konsultavimo veiklos  vartotojai sutaupė 291,1 GWh. Tai yra metinis Panevėžyje suvartojamas šilumos kiekis. Detaliau su agentūros parengta susitarimų vykdymo ataskaita galite susipažinti čia.

Net 22 energijos tiekėjai susitarimų sąlygų neišpildė – neįvykdė visų įsipareigotų priemonių, todėl jų vartotojai sutaupė mažiau kaip 1 proc. energijos.

Reguliarus šiuose susitarimuose vykdomų veiklų ir pasiektų rezultatų aptarimas svarbus siekiant įvertinti vykdomų veiklų efektyvumą, o šilumos tiekėjams – palyginti savo pasiekimus. Švietimo ir konsultavimo veikla tapo dar aktualesnė praėjusių metų pabaigoje sparčiai ėmus kilti energijos išteklių ir teikiamų paslaugų kainoms.

Reaguodama į pastaruoju metu kilusią būtinybę taupyti energiją, Lietuvos energetikos agentūra praėjusią savaitę parengė ir viešai paskelbė Energijos taupymo gaires. Šis dokumentas apjungia visų energijos rūšių tausojimą ir taupymo patarimus gyventojams, verslui, viešajam sektoriui bei pažymi jų įgyvendinimo greitį, galimą sutaupyti energijos kiekį bei reikalingas išlaidas. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos narius K. Januševičius  pakvietė pritaikyti Energijos taupymo gaires savo veikloje, o jose pateikiamais patarimais dalytis su savo klientais.

Rugsėjo pabaigoje Lietuvos energetikos agentūra paskelbs telefono numerį, kuriuo agentūros ekspertai konsultuos gyventojus jiems rūpimais klausimais dėl energijos taupymo gairėse pateikiamų patarimų.