Naujiena

Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo veiklos Lietuvoje 2019 metais

2020 04 17

Vartotojų elgsenos poveikis energijos vartojimui

Kiekvienas energijos vartotojas naudojasi energetinėmis paslaugomis jam įprastais būdais. Elgsenos modeliai, suformuoti mus supančios aplinkos, nulemia energijos vartojimo įpročius ir veiksmus, kuriuos kaip vartotojai atliekame. Šie veiksmai, turi tiesioginį poveikį suvartotos energijos kiekiui. 


Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo veiklos Lietuvoje 2019 metais

Energijos vartojimo intensyvumo mažėjimas (kai tam pačiam energetinių paslaugų kiekiui suvartojama mažiau energijos) yra tiesiogiai susijęs su energijos vartojimo efektyvumo didinimu. Tam, kad investicijos į efektyvesnę įrangą, priemones ir sistemas sukurtų naudą, vartotojai privalo jomis tinkamai naudotis. Energijos vartojimo efektyvumui poveikį turintys veiksniai gali būti išskaidyti tokiu būdu:

Energijos vartojimo efektyvumo tikslai yra pasiekiami tarpusavyje derinant efektyvius energiją vartojančius ir vartojimą mažinančius spendimus bei pakeičiant vartotojų elgseną. Jei vartotojai nekeičia savo nusistovėjusių įpročių švaistančių energiją ir ignoruoja iniciatyvas energijos vartojimui sumažinti, galimybės padidinti energijos vartojimo efektyvumą ženkliai sumažėja. Siekiant išnaudoti visą potencialą ir užtikrinti rezultatyvų įdiegiamų priemonių veikimą, reikalingos intervencijos keičiančios vartotojų elgesį: įpročius, pasirinkimus, atliekamus veiksmus.

Šios intervencijos yra įgyvendinamos vykdant vartotojų švietimo ir konsultavimo priemonių susitarimus. Susitarimų (sudarytų tarp Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos ir energijos tiekėjų) pagrindu užtikrinamas informacijos srautas, skatinantis galutinius energijos vartotojus didinti savo „energetinį raštingumą“ (angl. energy literacy) ir priimti sąmoningus ir pagrįstus sprendimus, naudojant energiją.

Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo veiklos Lietuvoje 2019 metais

Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymu ir Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimų sudarymo tvarkos aprašu bei vykdydama Viešosios įstaigos Lietuvos energetikos agentūros 2020 metų veiklos plano dalį „Energijos efektyvumo priemonių įgyvendinimo stebėsena“, parengė Ataskaitą apie energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimų įgyvendinimą 2019 metais (toliau – Ataskaita).

Ataskaitai parengti buvo išnagrinėti energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimus reglamentuojantys teisės aktai, 69 susitarimai ir gautos 60 tiekėjų 2019 m. metinės ataskaitos.

2019 m. elektros energijos tiekėjai, šilumos energijos tiekėjai ir dujų energijos tiekėjai susitarimų tikslais įgyvendino šias švietimo ir konsultavimo priemones:

Dažniausiai tiekėjų naudotos švietimo ir konsultavimo priemonės buvo šios: informacijos skelbimas internete ir spaudoje ar spaudiniuose. Tai paprasčiausi būdai tiekėjui paskelbti aktualią informaciją efektyvesnio energijos vartojimo tema bei nesunkiai prieinami galutiniam vartotojui susipažinti su paskelbta informacija.

Taip pat tiekėjai dažnai rinkosi ir konsultacijas atvykus pas vartotoją. Šios švietimo veiklos vykdymas – konstruktyvus pokalbis tarp tiekėjo ir galutinio vartotojo su energijos taupymo patarimais, o neretai ir tiesioginė energetinio objekto apžiūra, trūkumų identifikavimas, tiesiogiai veikia galutinį vartotoją, skatina efektyviau įgyvendinti energijos taupymo rekomendacijas.

Iš viso energijos tiekėjai 2019 m. deklaravo 234 įgyvendintas švietimo ir konsultavimo priemones. Apskaičiuotas tiekėjų tinkamai įvykdžiusių susitarimus sutaupymas siekė 316,93 GWh energijos.