Naujiena

Sprendimai sklandžiam energijos sutaupymo susitarimų taupymo priemonių įgyvendinimui ir pagrindimui dokumentais

2021 01 26

VšĮ Lietuvos energetikos agentūra (toliau LEA), atlikdama energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonių (toliau – energijos taupymo priemonės) dokumentų ir atliktų skaičiavimų patikrinimą, nustatė pagrindinius trūkumus energetikos įmonių teikiamiems energijos taupymo priemones pagrindžiantiems dokumentams.

Siekiant pagerinti situaciją LEA pateikia sprendimus/paaiškinimus kaip trūkumų išvengti pildant energijos taupymo priemonės vertinimo duomenų lapus bei teikiant energijos taupymo priemonės pagrindžiančius dokumentus. Pildant ir teikiant dokumentus turi būti laikomasi energijos vartojimo efektyvumo didinimo teisinės bazės reikalavimų, siekiama išvengti sutaupytos energijos kiekio dubliavimo, kai energijos efektyvumo priemonių poveikis sutampa, ar dubliavimo su kitomis energijos efektyvumo politikos priemonėmis.

Skatiname energetikos įmones atkreipti dėmesį į išdėstytus sprendimus ir jų laikytis, priešingu atveju nebus galima užskaityti energijos sutaupymų atskiroms energijos taupymo  priemonėms, nebus pasiekiami energetikos įmonių energijos sutaupymo susitarimų tikslai bei Lietuvos, kaip valstybės narės Europos Sąjungoje, įsipareigojimai energijos vartojimo efektyvumo didinimo srityje.

Sprendimai ir rekomendacijos efektyviam ir sklandžiam energijos sutaupymo susitarimų taupymo priemonių įgyvendinimui ir pagrindimui dokumentais:

Energijos taupymo priemonės vertinimo duomenų lape (PDF)

Pagrindžiant energijos taupymo priemonės įgyvendinimą ir sutaupytos energijos skaičiavimo metodiką dokumentais (PDF)

Energijos vartojimo efektyvumo didinimo teisinės bazės reikalavimų išpildymas (PDF)

Siekiant išvengti sutaupytos energijos kiekio dubliavimo (PDF)


Sprendimai sklandžiam energijos sutaupymo susitarimų taupymo priemonių įgyvendinimui ir pagrindimui dokumentais