Naujiena

Sudaryta sutartis su energetikos sektoriaus duomenų informacinės sistemos sukūrimo galimybių studijos rengėjais

2022 07 27

Lietuvos energetikos agentūra sudarė sutartį su viešąjį konkursą laimėjusia UAB „IO Projects“ Nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano priemonių įgyvendinimo stebėsenos informacinės sistemos sukūrimo galimybių studijai ir techninei specifikacijai parengti.

Pagal atliktą galimybių studiją ir parengtą techninę specifikaciją bus kuriama energetikos sektoriaus duomenų bazė, skirta sistemingai rinkti, kaupti, sisteminti, analizuoti energetikos sektoriaus duomenis.

Šią duomenų bazę planuojama kurti, siekiant sudaryti sąlygas sistemingam energetikos duomenų modeliavimui, stebėsenai ir vertinimui. Taip norima užtikrinti savalaikį, įrodymais grįstą energetikos politikos formavimą, energetikos sektoriaus strateginių dokumentų įgyvendinimo stebėseną.

UAB „IO Projects“ galimybių studiją ir techninę specifikaciją įsipareigojo parengti iki 2023 m. pirmojo ketvirčio pabaigos. Bendra sutarties vertė 51700 eurų (be PVM).

UAB „IO Projects“ turi patirties įgyvendinant įvairius informacinių technologijų projektus: parengė technines specifikacijas, skirtas Vartotojų teisių informacinei sistemai, interneto portalui „Mano Vyriausybė“ sukurti, teikė šių projektų techninės priežiūros paslaugas ir kt.

Galimybių studija ir kiti dokumentai rengiami įgyvendinant Europos Komisijos LIFE programos integruotojo projekto LIFE IP EnerLIT „Energijos efektyvumo didinimas Lietuvoje“, A 1.1 veiklą „Duomenų bazės, skirtos NEKSP priemonėms stebėti, sukūrimas“.

  

Projektas „Energijos efektyvumo didinimas Lietuvoje” (Nr. LIFE20 IPC/LT/000002) yra finansuojamas Europos Sąjungos LIFE programos ir Lietuvos Respublikos lėšomis. Šiame pranešime pateikiamas VšĮ Lietuvos energetikos agentūros požiūris ir Europos Komisija nėra atsakinga už bet kokį šios informacijos panaudojimą.


Sudaryta sutartis su energetikos sektoriaus duomenų informacinės sistemos sukūrimo galimybių studijos rengėjais