Naujiena

Tyrimai atskleidė: planuojamo jūrinio vėjo elektrinių parko teritorijoje Baltijos gruntas projektui tinkamas

2023 06 16

Tarptautinio viešojo pirkimo būdu LEA atrinkti pagal jungtinę sutartį veikiantys paslaugų tiekėjų UAB „Geobaltic“ ir UAB „Garant Diving“ grupės atstovai gegužės 25 dieną pristatė trečiąją jūros dugno tyrimų ataskaitą, apimančią inžinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus Lietuvos jūrinėje teritorijoje, kurioje 2023 m. rugsėjį planuojama organizuoti konkursą vėjo elektrinių plėtrai ir eksploatacijai. Šie tyrimai leido įvertinti jūros dugno gruntų mechanines savybes, kurios yra svarbios jūrinio vėjo elektrinių konstrukcijų ir pamatų pasirinkimui bei kabelių tiesimui ir susijusios infrastruktūros vystymui.

 Tyrimo metu buvo išgręžti 22 gręžiniai, iš kurių 20 – negilesni nei 3 metrų, o dviejų gręžinių gylis siekė net iki 100 metrų. Laboratorinių tyrimų metu nustatyta, kad nors didžiąją geologinio pjūvio dalį užima vidutinio tankumo/stiprumo, tankūs/stiprūs ir labai tankūs/stiprūs gruntai, tačiau visos teritorijos jūros dugno geologinė sandara yra nevienalytė. Silpni, purūs ir vandens prisotinti smėlingi gruntai yra paplitę vakarų-pietvakarių kryptimi, tuo metu šiaurės rytiniame tyrimo ploto kampe dominuoja stiprus bei labai stiprus ledyninės kilmės gruntas. Į tai rekomenduojama atkreipti dėmesį, planuojant elektros kabelių tiesimo trasas ir parenkant kasimui reikalinga infrastruktūrą.

Ypatingas dėmesys šiose tyrimuose skirtas inžineriniu vertinimu silpnų gruntų paplitimo zonų bei jų storio nustatymui. Gręžinių su labai puriu ir vandens prisotintu smėlingu gruntu teritorijose tyrėjai rekomenduoja vystytojams atlikti detalesnius inžinerinius geologinius tyrimus ir nustatyti šių sluoksnių paplitimo ribas. Su tyrimo ataskaita bei duomenimis galima susipažinti čia.

Primename, kad pagal pirmojo ir antrojo geologinių tyrimų etapo išvadas jūrinio vėjo elektrinių parko teritorija pagal geologinę dugno sandarą yra tinkama būsimojo jūrinio vėjo elektrinių parko vystymui, be to, ji nepatenka į seismiškai aktyvių tektoninių lūžių zoną ir nepersidengia su potencialiomis naftos struktūromis.

Planuojama, kad Baltijos jūros teritorijoje 30 km atstumu iki 2028 m.  bus įrengtas 700 MW galios antrojo etapo jūrinio vėjo elektrinių parkas, kuris per metus galėtų pagaminti apie ketvirtadalį dabartinio Lietuvos elektros energijos poreikio ir sukurtų apie 1300 darbo vietų.

Kilus klausimų, prašome kreiptis:

Vida Danilevičiūtė Černiauskienė, el. paštas [email protected] , mob. tel. +370 661 89 175


Tyrimai atskleidė: planuojamo jūrinio vėjo elektrinių parko teritorijoje Baltijos gruntas projektui tinkamas