Naujiena

Vartotojų švietimas padėjo jiems sutaupyti apie 24,3 mln. eurų išlaidoms energijai per metus

2022 07 22

Padidėjusios sąskaitos už energiją ir politinių įvykių paveiktas energetikos sektorius vis dažniau išryškina energijos vartotojų žinių trūkumą apie turimas galimybes ir prieinamus sprendimus sumažinti išlaidas energijai bei daromam poveikiui klimato kaitai. Energijos tiekėjai iki 2030 metų yra įsipareigoję taikant švietimo ir konsultavimo priemones didinti vartotojų informuotumą bei formuoti vartojimo pasirinkimus. Kartu su energijos tiekėjais vykdoma švietimo ir konsultavimo veikla suteikia vartotojams daugiau informacijos apie galimybes sutaupyti, mažinant energijos suvartojimą.

„Vienas iš Lietuvos energijos vartojimo efektyvumo didinimo principų – pirmenybę teikti toms priemonėms, kuriomis mažinamas energijos poreikis. Agentūros analitikų susisteminta informacija ir analize pagrįstos rekomendacijos energijos tiekėjus skatina orientuotis į galutinio vartotojo įpročius. Dėl mūsų specialistų teikiamos metodinės pagalbos kasmet auga ne tik įsipareigojimus įgyvendinusių tiekėjų skaičius, bet ir mažesnes sąskaitas gaunančių gyventojų skaičius“, – teigia viešosios įstaigos Lietuvos energetikos agentūros (LEA) direktorius Virgilijus Poderys.


Vartotojų švietimas padėjo jiems sutaupyti apie 24,3 mln. eurų išlaidoms energijai per metus

LEA vykdo energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimų įgyvendinimo stebėseną ir kontrolę. Patikrinus energijos teikėjų pateiktus dokumentus ir ataskaitas už 2021 metus, LEA parengė pažymą, kurioje pateikiama statistinė analizė, taikytų priemonių ir energijos sutaupymų rezultatai, analitinės išvados ir pasiūlymai dėl efektyvesnės tolimesnės veiklos įgyvendinimo.

„Pirmaisiais susitarimų įgyvendinimo metais stebėjome ženklų neišnaudotą sutaupymo potencialą. Visgi pokytis vyksta – švietimo ir konsultavimo priemonių dėka šiai dienai turime sutaupytą apie 876 GWh energijos, kurios beveik užtektų Klaipėdos miestui reikalingos šilumos energijai pagaminti per metus. Šios priemonės yra vienas iš pigiausių būdų mažinti energijos vartojimą (energijos tiekėjų kaštai yra 0,41 euro sutaupytai 1 MWh energijos) lyginant su fiziškai įdiegtomis priemonėmis, taikomomis pastatų, transporto ir pramonės sektoriuose (~60–120 Eur sutaupytai 1 MWh energijos)“, – teigia Energijos vartojimo efektyvumo didinimo kompetencijų centro vadovas dr. Karolis Januševičius.

Apibendrinus bendrus įmonių įsipareigojimus, deklaruotus sutaupymus ir atlikus pateiktos įgyvendinimą pagrindžiančios informacijos patikrą, LEA nustatė (žr. pav.), kad atotrūkis tarp deklaruotų ir tinkamais pripažįstamų sutaupymų siekia 4,5 % ir yra mažiausias lyginant su ankstesniais metais. 

Pav. Deklaruoti ir pripažinti tinkamais energijos sutaupymai

Skatindama didesnį tiekėjų švietimo ir konsultavimo veiklų rezultatyvumą, agentūra pateikia minimalius veiksmus/priemones kiekvienam tiekėjui, siekiančiam tinkamo susitarimų su Lietuvos Respublikos energetikos ministerija įgyvendinimo.

Švietimo ir konsultavimo priemonių taikymo veiklą pratęsus iki 2030 metų pagal Nacionalinį energetikos ir klimato srities valdymo planą siekiama sutaupyti 3 TWh energijos. Švietimo ir konsultavimo priemones taikė ir kitos šalys (Suomija, Airija, Italija, JAV), kuriose užfiksuoti gerieji pavyzdžiai rodo, kad namų ūkiai sutaupė 2–10 % suvartojamos energijos.

Šiuo metu pradėto Life IP Enerlit projekto veiklose ketinama atlikti energijos vartotojų elgsenos keitimo poveikio, taikant mobiliosios aplikacijos funkcijas, tyrimą ir išsiaiškinti jų efektyvumą bei pateikti rekomendacijas energijos tiekėjams. Tokiu būdu užtikrinant priemonės tęstinumą ir rezultatyvumo augimą.