Naujiena

Važiuoti naudojant elektros energiją daugiau nei 2 kartus pigiau

2022 05 03

„Lietuva siekia, kad energija iš atsinaujinančių energijos išteklių ir alternatyviųjų degalų taptų pagrindiniais transporto sektoriuje. Atsižvelgiant į tai, kad transporto sektoriuje daugiausia yra suvartojama kelių transporto dyzelino, automobilių benzino ir suskystintų naftos dujų, visos efektyvaus kuro vartojimo didinimo ir atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo skatinimo priemonės pirmiausia turėtų būti nukreiptos į šių kuro rūšių suvartojimo mažinimą“ – teigia agentūros direktorius Virgilijus Poderys.

Lietuvos energetikos agentūros specialistai apskaičiavo kiek 2022 m. IV ketvirtį lengvųjų ir lengvųjų krovininių automobilių vairuotojams vidutiniškai kainavo nuvažiuoti 100 km, naudojant skirtingas degalų rūšis (95 markės benzinas, dyzelinas, gamtinės dujos ir elektra). Nustatyta, kad dyzelinių ir benzininių transporto priemonių naudotojams kelionė kainuoja net 2 ar 3 kartus daugiau, lyginant su alternatyviaisiais degalais.

2022 m. I ketvirtyje tiek lengvųjų automobilių, tiek ir lengvųjų krovininių automobilių vairuotojams nuvažiuoti 100 km, lyginant su 2021 m. IV ketvirčiu, naudojant tokias degalų rūšis, kaip elektra, gamtinės dujos, dyzelinas, 95 markės benzinas, išlaidos išaugo. Išlaidos elektra varomu automobiliu nuvažiuoti 100 km atstumą vidutiniškai išaugo 38 proc., gamtinėmis dujomis – 139 proc., dyzelinu – 15 proc., o 95 markės benzinu – 9 proc.

Nepaisant to, kad išlaidos visoms kuro rūšims augo, tačiau elektra varomu automobiliu sąnaudos kurui augo mažiausiai. Lengvųjų automobilių vairuotojams važiuoti naudojant elektros energiją buvo (2,5 karto) pigiau, nei  renkantis 95 markės benziną. Lengvųjų krovininių automobilių vairuotojams taip pat pigiausia (2,3 karto) buvo važiuoti naudojant elektros energiją, nei gamtines dujas. Mažesnės išlaidos buvo 95 markės benzinui ir dyzelinui, lyginant su gamtinių dujų kaina.

  

Nors šiuo metu elektromobiliai sudaro vos 0,3 proc. viso Lietuvos automobilių parko, per pastaruosius metus pastebimas ženklus šių transporto priemonių skaičiaus augimas.

Nors šiuo metu elektromobiliai sudaro vos 0,3 proc. viso Lietuvos automobilių parko, per pastaruosius metus pastebimas ženklus šių transporto priemonių skaičiaus augimas. Siekdama užtikrinti tinkamą infrastruktūrą elektromobilių plėtrai, Lietuvos energetikos agentūra 2022–2026 m. planuoja paskirstyti 46 mln. eurų elektromobilių privačių įkrovimo prieigų plėtrai.


Važiuoti naudojant elektros energiją daugiau nei 2 kartus pigiau