Naujiena

Paskelbtas viešasis pirkimas Viešosios nuomonės tyrimo paslaugoms įsigyti

2022 10 19

Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra 2022 m. spalio 17 d. Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis paskelbė viešąjį pirkimą Viešosios nuomonės tyrimo paslaugoms įsigyti.

Pasiūlymų pateikimo terminas – iki 2022 m.  spalio 21 d. (09:00 val.).

Daugiau informacijos apie viešąjį pirkimą rasite čia.

Viešosios nuomonės tyrimo metu bus atlikta visuomenės apklausa, skirta įvertinti Lietuvos gyventojų energijos vartojimo įpročių pokyčius. Apklausos metu bus surenkama tyrimui atlikti reikalinga informacija apie energijos vartotojų elgseną, energijos taupymo priemonių / veiksmų taikymą bei bendra informacija apie energijos vartojimą. Taip pat bus analizuojami Lietuvos gyventojų įpročiai, gyventojo atvirumas gaunamai informacijai ir jos pasiekiamumas.

Pirkimas vykdomas įgyvendinant Europos Komisijos LIFE programos integruotojo projekto LIFE IP EnerLIT „Energijos efektyvumo didinimas Lietuvoje“, C2.4. veiklą „Energijos suvartojimo pastatuose mažinimas“.


Paskelbtas viešasis pirkimas Viešosios nuomonės tyrimo paslaugoms įsigyti