Naujiena

Ženkliai augantis Lietuvos energinis efektyvumas vis dar nepakankamas

2022 05 05

Lietuvos įsipareigojimai mažinti poveikį klimato kaitai iki 2020 metų šaliai sutaupė 12,96 TWh. Sutaupytą energijos kiekį galima prilyginti metiniam Lietuvos elektros energijos suvartojimo kiekiui.

„Pigiausia energija – nesuvartota energija. Didelių energetinių resursų kainų laikotarpiu energetinio taupymo priemonės įgauna ypatingą reikšmę. Lietuvos energetikos agentūra kiekvienais metais įvertina šalies pažangą energijos vartojimo efektyvumo srityje. 2014-2020 m. laikotarpyje Lietuva sutaupė 12,96 TWh. Šį sutaupymą galėtų iliustruoti palyginimas, kad panašų kiekį elektros energijos šalis sunaudoja per metus. Įvertinus šį kiekį šiuometinėmis kainomis jis sudarytų daugiau milijardą Eurų“ – teigia Lietuvos energetikos agentūros direktorius Virgilijus Poderys.

Siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų buvo įgyvendinamos energijos taupymo priemonės transporto, pastatų, paslaugų, pramonės ir kituose šalies ūkio sektoriuose. Didžiausius sutaupymus sukūrė mokestinės priemonės skatinančios mažinti kelių transportui skirto kuro vartojimą – 5,5 TWh, energijos sutaupymo susitarimai su energetikos įmonėmis –2,47 TWh, bei daugiabučių ir viešųjų pastatų modernizacija –3,56 TWh.

Gerėjantys Lietuvos ekonominiai ir energijos produktyvumo rodikliai (5,02 EUR/kgne, EUROSTAT duomenimis)  bei energijos suvartojimo efektyvumo lygio artėjimas prie Europos Sąjungos vidurkio turi teigiamos įtakos šalies konkurencingumui regioniniame ir globaliame lygmenyje bei prisideda prie šalies energijos vartojimo efektyvumo didinimo, išmetamų į aplinką teršalų ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo. Energijos produktyvumo rodiklis rodo, kiek prekių ir paslaugų (išreikšta kilogramais naftos ekvivalento) šalyje yra sukurta skaičiuojant vienam energijos vienetui.

Visgi svarbu pažymėti, kad Lietuvos energijos produktyvumo lygmuo dar gerokai atsilieka nuo ES šalių vidurkio. Energijos produktyvumo rodiklis nurodo šalies energijos vartojimo efektyvumą ir leidžia atskirti energijos suvartojimą nuo šalies ekonomikos augimo. Iš 27 ES šalių Lietuva užima 20 vietą.

  

Šaltinis: EUROSTAT 2022-03-15

Ateinančiam 2021–2030 m. Lietuva turi išsikėlusi dar ambicingesnį tikslą – sutaupyti 27 TWh ir sumažinti metinį energijos vartojimą nuo 64,74 TWh iki 52,64 TWh – apibrėžtą Nacionaliniame integruotame energetikos ir klimato srities veiksmų plane.


Ženkliai augantis Lietuvos energinis efektyvumas vis dar nepakankamas