Renginys

LEA kviečia saulės elektrines sausumoje norinčius įsirengti labai mažų ir mažų įmonių, AIEB, PEB atstovus, ūkininkus į informacinį nuotolinį renginį (mokymus)

2023 07 12

Nuo 2023 m. birželio 22 d. 12.00 val. iki 2023 m. rugpjūčio 22 d. 17.00 val. vyksta kvietimas labai mažoms ir mažoms įmonėms, ūkininkams, atsinaujinančių išteklių energijos ar piliečių energetikos bendrijoms teikti paraiškas investicinei paramai gauti saulės elektrinėms sausumoje įsirengti. Kvietimo metu investicijoms numatoma paskirstyti beveik 64 mln. Eur.

Šio kvietimo metu labai mažos ir mažos įmonės, ūkininkai, atsinaujinančių išteklių energijos ar piliečių energetikos bendrijos turi galimybę kaip gamintojai įsirengti mažos galios saulės elektrines (iki 500 kW) ir jų investicijoms gauti iki 35 proc. arba iki 45 proc. finansavimą, atsižvelgiant į tai, kuriai pareiškėjų grupei priklauso:

  • labai mažoms ir mažoms įmonėms (toliau - LMMĮ) ir ūkininkams, atitinkantiems LMMĮ statusą – iki 35 proc.;
  • atsinaujinančių išteklių energijos bendrijoms ir piliečių energetikos bendrijoms – iki 45 proc.;
  • atsinaujinančių išteklių energijos bendrijoms ir piliečių energetikos bendrijoms (kai bent vienas dalininkas yra LMMĮ arba ūkininkas, atitinkantis LMMĮ statusą) – iki 35 proc.

LEA kviečia saulės elektrines sausumoje norinčius įsirengti labai mažų ir mažų įmonių, AIEB, PEB atstovus, ūkininkus į informacinį nuotolinį renginį (mokymus)
Investicijoms skiriamą paramos sumą LEA skaičiuos pagal fiksuotojo vieneto įkainį (896,72 Eur/1kW saulės elektrinės įrengtosios galios) ir aukščiau nurodytą finansavimui taikytiną intensyvumą (procentą).

Atkreipiame dėmesį, kad finansuojami bus tik gamintojų projektai, t. y. tų pareiškėjų (vykdytojų), kuriems elektros tinklų operatoriaus išduotos elektrinės prijungimo prie elektros energijos skirstomųjų tinklų sąlygos bus skirtos gamintojui. Sąlygos išduotos gaminančiam vartotojui šiuo atveju nebus tinkamos.

Paraiškos finansavimui bus atrenkamos konkurso būdu. Esminės paraiškų teikimo ir konkurso sąlygos nustatytos LEA paskelbtame kvietime teikti paraiškas pagal Energetikos ministerijos patvirtintą projektų finansavimo sąlygų aprašą.

Kviečiame pareiškėjus registruotis į mokymus, kuriuose išgirsite aktualią informaciją apie paraiškų pildymą, reikiamus pasirengti ir pateikti dokumentus, kriterijus, pagal kuriuos bus teikiami prioritetiniai balai, ir pan.

Kvietimų teikti paraiškas informacija paskelbta ir www.esinvesticijos.lt. Pasiteirauti apie lėšų skyrimo sąlygas ir paraiškų teikimą galima el. paštu  [email protected] (bet kuriuo paros metu) ir tel. 8 5 230 3312 darbo dienomis:  pirmadieniais - ketvirtadieniais 8.00 - 17.00, penktadieniais 8.00 - 15.45, išskyrus pietų pertraukas 12.00 - 12.45.

____________________________
Investicinė parama saulės elektrinėms sausumoje įrengti skiriama pagal Energetikos ministerijos inicijuotą ir LEA administruojamą jungtinį projektą „Investicinė parama saulės elektrinėms sausumoje“. Projektas įgyvendinamas pagal ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą „Naujos kartos Lietuva“, finansuojamą  Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės „NextGenerationEU“ lėšomis.