Renginys

Nuotolinis renginys energijos vartojimo auditus pastatuose atliekantiems auditoriams

2021 06 22

VšĮ Lietuvos energetikos agentūra (toliau – Agentūra) yra Lietuvos Respublikos energetikos ministro paskirta valstybės institucija, atliekanti energijos vartojimo audito proceso priežiūrą Lietuvos Respublikoje. Minėtos priežiūros metu Agentūra organizuoja ir atlieka audito ataskaitų atitikties patikrą bei auditų atlikimo kokybės priežiūrą. Atliekant patikrą, siekiama pagerinti atliekamų auditų rezultatyvumą, užtikrinti vertę audito užsakovams bei užtikrinti kokybe pagrįstas konkurencijos sąlygas auditoriams.

Agentūros vykdomi veiksmai auditų kokybės augimui pasiekti yra individualaus ir grupinio grįžtamojo ryšio teikimas ir suinteresuotųjų šalių įtraukimas į daugiau vertės kuriančios auditų sistemos kūrimą. Šiuo tikslu 2021 m. birželio 22 d. nuotoliniu būdu įvyko Agentūros organizuotas renginys apie energijos vartojimo audito atlikimo pastatuose aktualijas.

Tikslinė renginio dalyvių grupė – auditoriai, kuriems suteikta teisė atlikti energijos vartojimo auditus pastatuose. Dalyvauti nuotoliniame renginyje užsiregistravo 37, dalyvavo 27 auditoriai.


Nuotolinis renginys energijos vartojimo auditus pastatuose atliekantiems auditoriams

Renginio metu buvo apžvelgtos energijos vartojimo efektyvumo didinimo perspektyvos nacionaliniame lygmenyje ir viešųjų pastatų modernizacijos srityje, pristatyti auditų kokybės tikrinimo rezultatai. Taip pat pristatytos Agentūros atliekamos energijos vartojimo auditų kokybės patikros procedūros, akcentuoti auditoriams rengiant audito ataskaitas dažniausiai pasitaikantys neatitikimai Išsamiojo energijos, energijos išteklių ir šalto vandens vartojimo audito atlikimo viešojo naudojimo paskirties pastatuose metodikos reikalavimams.

Renginio darbotvarkė:

 1. Auditų aktualumas ir perspektyvos
  2021–2030 metų laikotarpio perspektyvos nacionaliniame lygmenyje ir viešųjų pastatų modernizacijos srityje.
 2. Auditų patikrinimų apibendrinimas
  Kokybės priežiūros funkcijų vykdymas. Agentūros atliktų energijos vartojimo auditų ataskaitų atitikties patikrinimų ir kokybės vertinimų apžvalga.
 3. Audituose pasitaikančios klaidos ir neatitiktys
  Dažniausiai audituose pasitaikančių klaidų ir neatitikimų metodikai aptarimas.
 4. Artimiausi pokyčiai
  Artimiausi pokyčiai energijos vartojimo auditų atlikimo procese.
 5. Diskusijos

Įvykusio renginio prezentacija bus paskelbta šios interneto svetainės skirsnyje  „Veiklos viešinimas“.

Peržiūrėti renginio įrašą galima „Youtube“ platformoje.