Renginys

LEA surengė nuotolines konsultacijas elektros energijos kaupimo įrenginius norinčių įsirengti įmonių, AIEB, PEB, pelno nesiekiančių juridinių asmenų, siekiančių įgyti minėtų bendrijų statusą, atstovams ir ūkininkams

2024 04 05

Nuo 2024 m. balandžio 4 d. iki 2024 m. spalio 4 d. paskelbti kvietimai labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms, ūkininkams, atsinaujinančių išteklių energijos bendrijoms (AIEB), piliečių energetikos bendrijoms (PEB) ir pelno nesiekiantiems juridiniams asmenims, siekiantiems įgyti minėtų bendrijų statusą, teikti paraiškas elektros energijos kaupimo įrenginių iki 500 kWh talpos įsirengimo išlaidų daliai padengti. Investicijoms planuojama paskirstyti daugiau nei 3,2 mln. Eur.

Renginys įvyko 2024 m. balandžio 16 d.


LEA surengė nuotolines konsultacijas elektros energijos kaupimo įrenginius norinčių įsirengti įmonių, AIEB, PEB, pelno nesiekiančių juridinių asmenų, siekiančių įgyti minėtų bendrijų statusą, atstovams ir ūkininkams

Šio paramos skirstymo metu labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, ūkininkai, atsinaujinančių išteklių energijos ar piliečių energetikos bendrijos ir pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, siekiantys įgyti minėtų bendrijų statusą, turi galimybę įsirengti energijos kaupimo įrenginius (iki 500 kWh talpos) ir jų investicijoms gauti 30 proc. arba 40 proc. finansavimą, atsižvelgiant į tai, kuriai pareiškėjų grupei priklauso:

  • labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ), ūkininkai, atitinkantys MVĮ statusą, kurių ūkiai iki paraiškos pateikimo ne trumpiau nei 1 metus įregistruoti Ūkininkų ūkių registre – 40 proc.;
  • atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos (AIEB) ir piliečių energetikos bendrijos (PEB), pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, siekiantys įgyti AIEB ar PEB statusą, kai neatitinka MVĮ kriterijų – 30 proc.;
  • atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos (AIEB) ir piliečių energetikos bendrijos (PEB), pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, siekiantys įgyti AIEB ar PEB statusą, kai atitinka MVĮ kriterijus – 40 proc.

Atkreipiame dėmesį, kad bus finansuojami ne tik gamintojų, bet ir gaminančių vartotojų, kuriems taikomas grynojo atsiskaitymo modelis, projektai.

Investicijoms skiriamą paramos sumą LEA skaičiuos pagal fiksuotojo vieneto (1 kWh kaupimo įrenginio talpos) įkainį (744,23 Eur be PVM, jei įrengiamas ličio geležies fosfato elektros energijos kaupimo įrenginys, arba 646,41 Eur be PVM, jei įrengiamas ličio jonų elektros energijos kaupimo įrenginys) ir aukščiau nurodytą finansavimui taikytiną intensyvumą (procentais).

Kaupimo įrenginyje turi būti kaupiama elektros energija iš tiesiogiai prijungtos saulės ir (ar) vėjo elektrinės ir per metus sudaryti ne mažiau kaip 75 proc. visos kaupiamos energijos. Dėl paramos energijos kaupimui gali kreiptis tiek jau turintys įrengtas saulės ar vėjo elektrines, tiek planuojantys jas įsirengti. Nereikalaujama, kad elektrinė, prie kurios prijungtas kaupimo įrenginys, būtų įrengta, naudojantis valstybės teikiama parama.

Paraiškos bus atrenkamos tęstinės atrankos būdu. Esminės paraiškų teikimo sąlygos nustatytos LEA paskelbtuose kvietimuose teikti paraiškas pagal Energetikos ministerijos patvirtintą projektų finansavimo sąlygų aprašą.

Prieš teikiant paraiškas pareiškėjams pravartu būtų susipažinti su LEA parengta trumpa informacija apie kvietimo teikti paraiškas sąlygas ir paraiškos pildymo instrukcija.

Jeigu susipažinus su LEA parengta informacine medžiaga, pareiškėjams dar liko neatsakytų klausimų, kviečiame registruotis į nuotolines konsultacijas.

Finansavimo sąlygos ir detali informacija apie paraiškų teikimo procesą ir dokumentus, atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus skelbiami LEA svetainėje www.ena.lt skiltyje „Kvietimai teikti paraiškas“ ir svetainėje www.esinvesticijos.lt. Pasiteirauti apie lėšų skyrimo sąlygas ir paraiškų teikimą galima el. paštu [email protected]  ir tel. +370 5 230 3312.


___________________________

Finansavimas individualiems elektros energijos kaupimo įrenginiams įrengti ir elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių saugojimo pajėgumams sukurti skiriamas pagal Energetikos ministerijos inicijuotą ir LEA administruojamą jungtinį projektą „Investicinė parama individualiems elektros energijos kaupimo įrenginiams“. Projektas įgyvendinamas pagal ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą „Naujos kartos Lietuva“, finansuojamą  Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės „NextGenerationEU“ lėšomis.