Apšvietimo sistemos ir viešasis apšvietimas | Inžinerinis metodas

  • Titulinis
  • Apšvietimo sistemos ir viešasis apšvietimas | Inžinerinis metodas

Apšvietimo sistemos ir viešasis apšvietimas

Gatvių apšvietimo sistemų sutaupymų apskaičiavimas - inžinerinis metodas

Ši metodika susijusi su esamų gatvių apšvietimo sistemų keitimui į efektyvesnes energijos vartojimo technologijas. Joje pateikiamos dvi skirtingos energijos taupymo skaičiavimo formulės, pagal kurias apskaičiuojamas energijos sutaupymas įgyvendinant priemones, kurios atsižvelgia ne tik į esamų šviesos taškų keitimą, bet ir į apšvietimo valdymo technologijų įrengimą. Metodika gali būti taikoma visose valstybėse, vadovaujantis pateiktomis orientacinėmis reikšmėmis ir nuorodomis.

Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo (EVED) 7 straipsnis | Bendras galutinės energijos sutaupymas (TFES):

EVED 3 straipsnis | Bendras galutinės energijos sutaupymas (TFES):

EVED 3 straipsnis | Poveikis pirminės energijos vartojimui (EPEC):

GHG | Šiltnamio efektą sukeliančių dujų sutaupymai (GHGsav):