Šilumos atgavimas CŠT tinklui

Šilumos atgavimas pramonėje – tiekimui į centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) tinklą

Centralizuotos šilumos gamyba priklauso energijos transformavimo sektoriui ir nesukuria jokių galutinės energijos sutaupymų. Galutinį energijos sutaupymą gali pasiekti tik galutinės energijos vartotojai, jei perėjus prie centralizuoto šildymo sistemoje konversijos nuostoliai yra mažesni. Jei į CŠT tinklą tiekiama atgauta šiluma, gali būti sutaupoma papildomos centralizuoto šilumos tiekimo sistemos.

Šis vertinimo metodas taikomas tik susigrąžintai perteklinei šilumai. Papildomi kurą deginantys įrenginiai, gaminantys centralizuotai tiekiamą šilumą, negali būti vertinami taikant šį metodą.

Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo (EVED) 3 ir 7 straipsnis | Bendras galutinės energijos sutaupymas (TFES):

EVED 3 straipsnis | Poveikis pirminės energijos vartojimui (EPEC):

GHG | Šiltnamio efektą sukeliančių dujų sutaupymai (GHGsav):