Šilumos atgavimas objektui

Šilumos atgavimas pramonės objekte – perteklinės šilumos sugrąžinimas į procesą

Ši metodika susijusi su perteklinės šilumos, gaunamos iš pramoninio proceso, panaudojimu tiesiogiai vietoje. Taupant energiją šilumą naudojančiame pramoniniame procese, įrengiama perteklinės šilumos sugrąžinimo į procesą sistema. Susigrąžinta šiluma grąžinama atgal į procesą, todėl sumažėja procesui reikalingos energijos sąnaudos.

Metodika taikoma tik įrenginiams, kuriuose gaminamos prekės (pramonės sektorius). Šiame sektoriuje ji taikoma neatsižvelgiant į energijos nešėją ir šilumos atgavimo technologiją.

Pagal šią metodiką negalima vertinti pastatų (HVAC) atgautos pastatų šilumos. Ši metodika taip pat netaikoma (skaičiuojant Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo (EVED) 7 straipsnyje nurodytą sutaupytą energiją) įrenginiams, kurie gamina elektros energiją ir šilumą, nes pagal Reglamentą (EB) Nr. 1099/2008 dėl energetikos statistikos jų suvartojama energija neįskaitoma į galutinę energiją.

EVED 3 ir 7 straipsniai | Bendras galutinės energijos sutaupymas (TFES):

EVED 3 straipsnis | Poveikis pirminės energijos vartojimui (EPEC):

GHG | Šiltnamio efektą sukeliančių dujų sutaupymai (GHGsav):