Šilumos atgavimas procesui

Šilumos atgavimas pramonėje – perteklinės šilumos panaudojimas pramonės objekte

Ši metodika susijusi su perteklinės šilumos, gaunamos iš pramoninio proceso, panaudojimu tiesiogiai vietoje. Taupant energiją, šilumą naudojančiame pramoniniame procese įrengiama šilumos atgavimo sistema. Susigrąžinta šiluma grąžinama atgal į procesą, todėl sumažėja procesui reikalingos energijos sąnaudos.

Metodika taikoma tik įrenginiams, kuriuose gaminamos prekės (pramonės sektorius). Šiame sektoriuje ji taikoma neatsižvelgiant į energijos nešėją ir šilumos atgavimo technologiją.

Pagal šią metodiką negalima vertinti pastatų (HVAC) atgautos pastatų šilumos. Ši metodika taip pat netaikoma (skaičiuojant Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo (EVED) 7 straipsnyje nurodytą sutaupytą energiją) įrenginiams, kurie gamina elektros energiją ir centralizuotą šildymą, nes pagal Reglamentą (EB) Nr. 1099/2008 dėl energetikos statistikos jų suvartojama energija neįskaitoma į galutinę energiją.

EVED 3 ir 7 straipsnis | Bendras galutinės energijos sutaupymas (TFES):

EVED 3 straipsnis | Poveikis pirminės energijos vartojimui (EPEC):

GHG | Šiltnamio efektą sukeliančių dujų sutaupymai (GHGsav):