Elektrinės transporto priemonės

  • Titulinis
  • Elektrinės transporto priemonės

Elektrinės transporto priemonės

Ši metodika skirta transporto priemonių keitimui iš įprastų kuru varomų į elektrinius. Įprastais automobiliais laikomi tie, kurie naudoja dyzeliną, benziną ar suskystintas gamtinės dujas, taip pat hibridiniai variantai. Elektrinės transporto priemonės laikomos efektyvesnėmis, nes taupymą užtikrina ne tik didesnis konversijos efektyvumas, bet ir užtikrinamas kuro keitimas tarp iškastinio kuro naudojimo ir elektros, kuri vis dažniau gaminama naudojant atsinaujinančius išteklius. Toks kuro keitimas gali sumažinti iškastinio kuro suvartojimą, sutaupoma pirminės energijos ir sumažinamas išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis.

Ši metodika gali būti taikoma tiek įsigyjant naują transporto priemones, tiek keičiant turimą įprastą  transporto priemonę. Nors įsigijus naują transporto priemonę suvartojama daugiau energijos (laikoma, kad prieš tai nebuvo patiriamos sąnaudos), daroma prielaida, kad priešingu atveju būtų įsigyta įprastinė transporto priemonė su didesniu energijos suvartojimu.

Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo (EVED) 7 straipsnis | Bendras galutinės energijos sutaupymas (TFES):

EVED 3 straipsnis | Bendras galutinės energijos sutaupymas (TFES):

EVED 3 straipsnis | Poveikis pirminės energijos vartojimui (EPEC):

GHG | Šiltnamio efektą sukeliančių dujų sutaupymai (GHGsav):