Nedidelės apimties atsinaujinančios energijos sistemos centralizuotam pastatų šildymui | Šilumos siurbliai

  • Titulinis
  • Nedidelės apimties atsinaujinančios energijos sistemos centralizuotam pastatų šildymui | Šilumos siurbliai

Nedidelės apimties atsinaujinančios energijos sistemos centralizuotam pastatų šildymui

Šilumos siurbliai

Šilumos siurbliai – tai sistemos, kurios išgauna energiją iš lauko oro, požeminio vandens ar grunto ir naudoja ją vandeniui šildyti – karštam vandeniui ruošti ir patalpoms šildyti. Pagal ES Atsinaujinančiųjų išteklių energijos direktyvą 2009/28/EB energija, išgaunama iš lauko šaltinių naudojant labai efektyvius įrenginius, laikoma atsinaujinančiąja energija.

Šią metodiką galima taikyti tik šildymui ir buitinio karšto vandens ruošimui naudojant elektra valdomus šilumos siurblius. Metodikoje parengtos orientacinės vertės gyvenamiesiems ir negyvenamiesiems pastatams. Pagal šią metodiką negalima apskaičiuoti sutaupymus, gaunamus naudojant reversinius šilumos siurblius, kurie naudojami ir vėsinimui.

Siekiant atsižvelgti į skirtingas klimato sąlygas, reikia atsižvelgti į geografinę Europos teritoriją, kurioje įgyvendinami veiksmai. Tam taikomas klimato pataisos koeficientas (cfx).

Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo (EVED) 3 ir 7 straipsniai | Bendras galutinės energijos sutaupymas (TFES):

EVED 3 straipsnis | Poveikis pirminės energijos vartojimui (EPEC):

GHG | Šiltnamio efektą sukeliančių dujų sutaupymai (GHGSAV):