Modalinis keleivių ir krovininių transporto perkėlimas į kitas transporto rūšis

  • Titulinis
  • Modalinis keleivių ir krovininių transporto perkėlimas į kitas transporto rūšis

Modalinis keleivių ir krovininių transporto perkėlimas į kitas transporto rūšis

Daugelyje tyrimų buvo įrodinėjama, kad traukiniai atlieka svarbų vaidmenį mažinant anglies dioksido išmetimą krovininiame transporte. Neabejotina, kad perėjimas nuo kelių prie geležinkelių krovininio transporto padidins energijos vartojimo efektyvumą (optimizuojant jo veiklos efektyvumą ir sumažinant degalų sąnaudas) ir kartu sumažins išmetamo anglies dioksido kiekį (naudojant elektros energiją).

  • Krovininis transportas: modalinio perkėlimo iš automobilių kelių į geležinkelius potencialas kiekvienai valstybei narei.
    Bendrasis potencialas apskaičiuoja (žr. toliau „Skaičiuoklė Nr. 1“) energijos sutaupymus, gautus dėl modalinio perkėlimo iš kelių į geležinkelius pagal atstumo klasę ir krovinių grupę kiekvienai valstybei narei. Skaičiuoklė Nr. 1 skirta įvertinti sutaupymus, atsirandančius dėl modalinio perkėlimo potencialo pagal atstumo klasę ir krovinių grupę.
  • Krovininis transportas: modalinio perėjimo iš kelių automobilių į geležinkelius galimybės kiekvienoje valstybėje narėje pagal atstumo klasę ir prekių grupę.
    Bendrasis potencialas apskaičiuoja (žr. toliau „Skaičiuoklė Nr. 2“) energijos sutaupymus, gautus dėl modalinio perėjimo iš kelių į geležinkelius galimybes pagal atstumo klasę ir prekių grupę kiekvienoje valstybėje narėje. Skaičiuoklė Nr. 2 skirta įvertinti sutaupymus, atsirandančius dėl modalinio perkėlimo potencialo pagal atstumo klasę ir krovinių grupę.
Pagal šią metodiką įvertinamas visų ES valstybių narių, išskyrus Maltą ir Kiprą, krovinių vežimo perkėlimas iš kelių į geležinkelius transporto rūšių ir su tuo susijęs energijos taupymo potencialas.

Metodikoje yra atsižvelgiama į perkėlimo galimybes, kuris priklauso nuo vežimo atstumo, vežamų krovinių grupės ir geležinkelių tinklo prieinamumo valstybėje narėje. Pervežant trumpus ir vidutinius atstumus (50–499 km) daroma prielaida, kad vežimas 18 tonų bendrosios masės sunkvežimiais pakeičiamas geležinkelių transportu. Pervežant tolimais atstumais (per 500 km), daroma prielaida, kad vežimas vilkiko ir puspriekabės junginiais, kurių bendroji masė 40 tonų, pakeičiamas geležinkelių transportu.

Taikant šią metodiką neatsižvelgiama į sutaupymus, pasiektus įgyvendinant pavienius veiksmus, bet įvertinamos bendros kiekvienos valstybės narės galimybės.

Ją galima naudoti kaip pirmąjį sutaupymų, kuriuos galima sutaupyti šioje srityje, įvertinimą, tačiau faktiniai sutaupymų skaičiavimai, susiję su veiksmais, dėl kurių transporto rūšys perkeliamos iš kelių į geležinkelių transportą, turėtų būti grindžiami išmatuotais duomenimis.

Šiose skaičiuoklėse apskaičiuojamas energijos sutaupymas pagal atstumo klasę ir krovinių grupę, atsirandantis dėl bendro modalinio perėjimo potencialo.

Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo (EVED) 7 straipsnis | Bendras galutinės energijos sutaupymas (TFES):

EVED 3 straipsnis | Poveikis pirminės energijos vartojimui (EPEC):

GHG | Šiltnamio efektą sukeliančių dujų sutaupymai (GHGSAV):