Pastatų automatikos ir valdymo sistemos

  • Titulinis
  • Pastatų automatikos ir valdymo sistemos

Pastatų automatikos ir valdymo sistemos

Ši metodika taikoma apskaičiuoti pastatų automatikos ir valdymo sistemos įrengimo ar modernizavimo įtaką pastato energijos poreikio pokyčiui. Ji pagrįsta pastatų automatikos ir valdymo faktoriaus metodu ir gali būti naudojama skaičiuojant sutaupymus gyvenamuosiuose ir negyvenamuosiuose pastatuose, penkių tipų galutiniam naudojimui (šildymui, vėsinimui, karštam vandeniui ruošti, vėdinimui ir apšvietimui) ir trijų tipų klimato regionams.

Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo (EVED)  3 ir 7 straipsnis | Bendras galutinės energijos sutaupymas (TFES):

EVED 3 straipsnis | Poveikis pirminės energijos vartojimui (EPEC):

GHG | Šiltnamio efektą sukeliančių dujų sutaupymai (GHGsav):