Šaldymo sistemos

Šaldymo sistemos

Ši metodika taikoma naujiems oru arba vandeniu aušinamiems centrinio suspaudimo šaldymo įrenginiams, atitinkantiems naujus ekologinio projektavimo reikalavimus. Ji pagrįsta aukštos temperatūros proceso šaldomiems sezono energijos efektyvumo koeficientu (SEPR), esant nominaliam įrenginio šaldymo pajėgumui. 

Šis sezono efektyvumo rodiklis matuoja sezono technologinių aušintuvų energijos vartojimo efektyvumą apskaičiuojant metinio vėsinimo poreikį ir metinių energijos sąnaudų santykį. Jis suteikia galimybę palyginti šaldymo įrenginių efektyvumą skirtinguose darbo taškuose, nepriklausomai nuo jų įdiegimo vietos, tiek techniniu, tiek klimato požiūriu, taip realiau parodant tikrąjį šaldymo sistemos energijos vartojimo efektyvumą ir poveikį aplinkai. 

Aprašyta metodika taikoma, kai atitinka šiuos kriterijus:

  • kompresoriai turi būti varomi elektros energija;
  • vandens aušinimo sistemoms, kurių įrengtoji aušinimo galia yra iki 1500 kW, ir oro aušinimo sistemoms, kurių įrengtoji aušinimo galia yra iki 600 kW.

Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo (EVED) 7 straipsnis | Bendras galutinės energijos sutaupymas (TFES):

EVED 3 straipsnis | Bendras galutinės energijos sutaupymas (TFES):

EVED 3 straipsnis | Poveikis pirminės energijos vartojimui (EPEC):

GHG | Šiltnamio efektą sukeliančių dujų sutaupymai (GHGsav):