Finansinė parama

Šioje dalyje rasite informacijos apie Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos ir kitų institucijų administruojamas priemones,  skirtas buitiniams energijos vartotojams, pramonės įmonėms ir kitoms institucijoms.

Informacija yra sistemiškai peržiūrima ir atnaujinama, siekiant sukurti finansinės paramos teikimo atsinaujinančiųjų energijos išteklių ir energijos vartojimo efektyvumo priemonių duomenų bazę.

Telefonas pasiteirauti – 8 680 13 984.

.

1. Fiziniai asmenys, kurie gyvena individualiuose namų ūkiuose


1.1. Katilų keitimas namų ūkiuose

1.1. Katilų keitimas namų ūkiuose

Remiama veikla 

 neefektyviai biomasę naudojančių katilų keitimas į efektyvesnes technologijas,
 naudojančias atsinaujinančių išteklių energiją šilumos gamybai, namų ūkiuose,
 kurie nėra prijungti prie centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos

Kvietimo suma 

 iki 15 mln. eurų

Finansuojama 

 50 proc. tinkamų projekto išlaidų

Kvietimo skelbimas 

 pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 finansavimo sąlygų apraše, kvietimeatmintinėje

 Finansavimo tvarka 

  fiziniams asmenims – finansavimo sąlygų aprašo 2 priede

1.2. Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose

1.2. Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas
namų ūkiuose

Remiama veikla 

 mažos iki 10 kW galios atsinaujinančių išteklių energiją naudojančių technologijų,
 skirtų elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms, įrengimas

Kvietimo suma 

 17 mln. eurų

Finansuojama 

 22 proc. tinkamų projekto išlaidų

Kvietimo skelbimas 

 pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 finansavimo sąlygų apraše, kvietime, atmintinėje

 Finansavimo tvarka 

 fiziniams asmenims – finansavimo sąlygų aprašo 2 priede

1.3. AIE namų ūkiams

1.3. AIE namų ūkiams

Remiama veikla 

 iki 10 kW galios AIE naudojančių technologijų, skirtų elektros energijos gamybai namų
 ūkio reikmėms pagal šias veiklas:
 (a) įrengimas geografiškai nutolusiuose nuo elektros energijos vartojimo vietose;
 (b) įsigijimas iš elektrinių parkų;
 (c) įrengimas elektros energijos vartojimo vietoje daugiabučiame pastate ar jo
 teritorijoje

Kvietimo suma 

 8 mln. eurų

Paramos išmokos dydis 

 (a–c veikloms) 323 eurų fiksuotas įkainis už 1 kW saulės elektrinės galios

Kvietimo skelbimas 

 (a) pasibaigęs

 (b) numatoma ateityje

 (c) numatoma ateityje

Įgyvendinančioji institucija 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 finansavimo sąlygų apraše, (a) kvietime, (a) atmintinėje

 Finansavimo tvarka 

 fiziniams asmenims – finansavimo sąlygų aprašo prieduose:
 (a) veikla – 2 priedas;
 (b) veikla – 3 priedas;
 (c) veikla – 4 priedas

2. Fiziniai asmenys, kurie gyvena daugiabučiuose namuose

2.1. Daugiabučių namų modernizavimo techninė parama

2.1. Daugiabučių namų modernizavimo techninė parama

Remiama veikla 

 daugiabučių atnaujinimo projekto dalies parengimo, įskaitant atnaujinimo projekto vykdymo priežiūrą ir atnaujinimo projekto ekspertizę, jeigu šioms išlaidoms apmokėti nebuvo suteikta paskola ar garantija pagal priemonę Nr. 04.3.1-FM-F-001 „Daugiabučių namų atnaujinimas“, finansavimas

Kvietimo suma 

 iki 48 800 000 eurų

Įgyvendinimo laikotarpis 

 projekto veikloms numatomas 2018-12-12–2023-09-01

Įgyvendinančioji institucija 

 VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra

Daugiau informacijos 

 interneto svetainėje

2.2. Daugiabučių namų modernizavimo (atnaujinimo) fondo paskolos

2.2. Daugiabučių namų modernizavimo (atnaujinimo) fondo (DNMF)
paskolos
(04.3.1-FM-F-001)

Remiama veikla 

 daugiabučių atnaujinimo projekto dalies parengimo, įskaitant lengvatinės paskolos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą programą, kurios tikslas – sumažinti šiluminės energijos sąnaudas, racionaliai naudoti energijos išteklius, užtikrinti efektyvų būsto naudojimą, gerinti gyvenamąją aplinką bei gyventojų gyvenimo kokybę.
 Gali kreiptis bendro naudojimo objektų valdytojas arba butų ir kitų patalpų savininkų sprendimu pagal pavedimo sutartį veikiantis asmuo, teikiantis projekto įgyvendinimo administravimo paslaugas vykdantiems subjektams

Kvietimo suma 

 74 mln. eurų

Paraiškų priėmimas 

 nuo 2019 m. gegužės 1 d. paraiškų dėl lengvatinių paskolų daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) priėmimas sustabdytas

Įgyvendinančioji institucija 

 UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra

Daugiau informacijos 

 interneto svetainėse čia ir čia

2.3. Daugiabučių namų modernizavimas (atnaujinimas) pagal Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą

2.3. Daugiabučių namų modernizavimas (atnaujinimas)
pagal Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą

Remiama veikla 

 daugiabučių namų (daugiabutis namas – tai trijų ir daugiau butų gyvenamasis namas, kuriame gali būti ir negyvenamųjų patalpų – prekybos, administracinės, viešojo maitinimo ir kitos), pastatytų pagal galiojusius iki 1993 m. statybos techninius normatyvus modernizavimas.
Gali kreiptis bendro naudojimo objektų valdytojas arba butų ir kitų patalpų savininkų sprendimu pagal pavedimo sutartį veikiantis asmuo, teikiantis projekto įgyvendinimo administravimo paslaugas vykdantiems subjektams

Kvietimo suma 

 200 mln. eurų

Kvietimo skelbimas 

 pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija 

 VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra

Daugiau informacijos 

 interneto svetainėse čia ir čia

2.4. AIE namų ūkiams

2.4. AIE namų ūkiams

Remiama veikla 

 iki 10 kW galios AIE naudojančių technologijų, skirtų elektros energijos gamybai namų
 ūkio reikmėms pagal šias veiklas:
 (a) įrengimas geografiškai nutolusiuose nuo elektros energijos vartojimo vietose;
 (b) įsigijimas iš elektrinių parkų;
 (c) įrengimas elektros energijos vartojimo vietoje daugiabučiame pastate ar jo
 teritorijoje

Kvietimo suma 

 8 mln. eurų

Paramos išmokos dydis 

 (a–c veikloms) 323 eurų fiksuotas įkainis už 1 kW saulės elektrinės galios

Kvietimo skelbimas 

 (a) pasibaigęs

 (b) numatoma ateityje

 (c) numatoma ateityje

Įgyvendinančioji institucija 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 finansavimo sąlygų apraše, (a) kvietime, (a) atmintinėje

 Finansavimo tvarka 

 fiziniams asmenims – finansavimo sąlygų aprašo prieduose:
 (a) veikla – 2 priedas;
 (b) veikla – 3 priedas;
 (c) veikla – 4 priedas

2.5. Daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimas

2.5. Daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimas
(pagal Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimui tvarką)

Remiama veikla 

 namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimas, siekiant mažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį namų ūkio sektoriuje ir didinti energetinį efektyvumą

Kvietimo suma 

 5 mln. eurų

Finansuojama 

 iki 30 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų

Kvietimo skelbimas 

 2019-11-21–2020-07-01 arba iki tol, kol nebus viršyta šiai priemonei numatyta lėšų suma 

Įgyvendinančioji institucija 

 VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra

Daugiau informacijos 

 interneto svetainėje

3. Viešosios paskirties pastatų valdytojai

3.1. Daugiabučių namų ir savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimo skatinimas

3.1. Daugiabučių namų ir savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimo skatinimas

Remiama veikla 

 finansavimas apmokant vieno investicijų projekto parengimo išlaidas, kurio parengimo paslaugų sutartis buvo sudaryta ne anksčiau kaip 2014 m. sausio 1 d.
Gali kreiptis savivaldybės

Apmokamos išlaidos 

 maksimali vieno viešojo pastato investicijų projekto (jo dalies) parengimo ir tikslinimo suma – 5 060 eurų

Įgyvendinančioji institucija 

 UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra

Daugiau informacijos 

 interneto svetainėje

3.2. Savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimas (atnaujinimas)

3.2. Savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimas (atnaujinimas)
(lengvatinės paskolos per Savivaldybių pastatų fondą (SPF)) (04.3.1-FM-F-002)

Remiama veikla 

 savivaldybių viešųjų pastatų atnaujinimas, didinant energijos vartojimo efektyvumą. Veikla bus įgyvendinama teikiant paskolas savivaldybių administracijoms, savivaldybei nuosavybės teise priklausančius viešuosius pastatus patikėjimo ar panaudos teise valdantiems subjektams, energijos taupymo paslaugų teikėjams pagal Išankstiniame vertinime nustatytas sąlygas.
Gali kreiptis – savivaldybių administracijos, savivaldybėms priklausančios įmonės, viešųjų pirkimų būdu savivaldybių administracijos atrinkta privati energijos taupymo paslaugų teikėjų įmonė (toliau – ETPT) ar pusiau ETPT

Kvietimo suma 

 17 268 692 eurai

Finansuojama 

 22 proc. tinkamų projekto išlaidų

Kvietimo skelbimas 

 pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija 

 UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra

Daugiau informacijos 

 interneto svetainėse čia ir čia

3.3. Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (I)

3.3. Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (I)
(04.3.1.-VIPA-V-101)

Remiama veikla 

 valstybei nuosavybės teise priklausančių šildomų ir (arba) vėsinamų viešųjų pastatų atnaujinimas, didinant energijos vartojimo efektyvumą. Finansuojami viešieji pastatai, kuriems negalima gauti paskolos arba, kurių finansavimas per ETPT modelį negali būti įgyvendinamas dėl egzistuojančių techninių, architektūrinių apribojimų ir/ ar saugumo reikalavimų atiduoti pastato atnaujinimo projekto administravimą privačiam juridiniam asmeniui ir kitų faktorių, kurie lemtų mažą ETPT suinteresuotumą investuoti į valstybės viešųjų pastatų atnaujinimą.
Gali kreiptis Valstybei nuosavybės teise priklausančius viešuosius pastatus patikėjimo arba panaudos teise valdantys subjektai (išskyrus valstybės įmones) ir (arba) centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas, kurių valdomi pastatai yra įtraukti į Tinkamų atnaujinti pastatų sąrašą

Numatytas finansavimas 

 16 065 801 euras

Įgyvendinančioji institucija 

 UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra

Daugiau informacijos 

 interneto svetainėse čia ir čia

3.4. Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)

3.4. Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)
(04.3.1.-VIPA-T-113) (patikslinta)

Remiama veikla 

 atnaujinti valstybei arba viešosioms įstaigoms, kurių savininkas yra valstybė, nuosavybės teise priklausančius ar perduotus centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui šildomus ir (arba) vėsinamus arba planuojamus šildyti ir (arba) vėsinti viešuosius pastatus, siekiant, padidinti viešųjų pastatų energijos vartojimo efektyvumą – pasiekti mažiausiai C energinio naudingumo klasę ir pagerinti pastatų bei jų inžinerinių sistemų fizines ir energines savybes

Kvietimo finansavimas 

 24 mln. eurų

Kvietimas teikti paraiškas 

 iki 2020-07-01

Įgyvendinančioji institucija 

 UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra

Daugiau informacijos 

 interneto svetainėje

3.5. Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios pakirties pastatuose

3.5. Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastatuose
(pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2019 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę (1.2.1. punktas))

Remiama veikla 

 visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatų, kurie nuosavybės teise priklauso valstybei, savivaldybėms, tradicinėms religinėms bendruomenėms (bendrijoms ar centrams), valdytojai arba savininkai, neprisijungę prie centrinio šilumos tiekimo sistemų.
Gali kreiptis visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatų, kurie nuosavybės teise priklauso valstybei, savivaldybėms, tradicinėms religinėms bendruomenėms (bendrijoms ar centrams), valdytojai arba savininkai, kurių pastatas, kuriame ketinama keisti šilumos energiją generuojantį įrenginį

Kvietimo finansavimas 

 numatyta 10 mln. eurų

Kvietimas teikti paraiškas 

 pasibaigęs

Finansuojama 

 iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų

Įgyvendinančioji institucija 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 interneto svetainėje

 

4. Pramonės įmonės

4.1. Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+

4.1. Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+
(04.2.1-LVPA-K-836)

Remiama veikla 

 atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių energijos gamybos pajėgumų įrengimas, naujų AEI efektyvesnio panaudojimo technologijų kūrimas ir diegimas pramonės įmonėse, siekiant naudoti energiją pačių įmonių vidiniams poreikiams tenkinti ir esant galimybei perteklinę energiją tiekti kitoms pramonės įmonėms ar perduoti į centralizuotus energetinius tinklus

Kvietimo suma 

 3 300 000  eurų

Kvietimo skelbimas 

2019-12-18–2020-04-20

Įgyvendinančioji institucija 

 VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra

Daugiau informacijos 

 interneto svetainėse čia ir čia, taip pat finansavimo sąlygų apraše

4.2. Auditas pramonei LT

4.2. Auditas pramonei LT

Remiama veikla 

 energijos vartojimo audito atlikimas pramonės įmonėse.
Gali kreiptis labai mažos, mažos ir vidutinės pramonės įmonės; didelės pramonės įmonės, jeigu energijos vartojimo auditas atliekamas papildomai su energijos vartojimo auditu, privalomu pagal 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo

Tinkamų projekto išlaidų finansavimas 

 • labai mažoms ir mažoms įmonėms – 70 proc.;
 • vidutinėms – 60 proc.;
 • didelėms – 50 proc.

Kvietimo suma 

 500 655  eurai; jau skirta 177 063 eurų

Kvietimas teikti paraiškas 

 pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija 

 VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra

Daugiau informacijos 

 interneto svetainėje

4.3. Dalinis palūkanų kompensavimas skatinant pramonės įmonių energinį efektyvumą

4.3. Dalinis palūkanų kompensavimas skatinant pramonės įmonių
energinį efektyvumą (04.2.1-IVG-T-811)

Remiama veikla 

 energijos taupymas ir renovacija. Garantuotų ir negarantuotų INVEGOS individualiomis garantijomis paskolų ir finansinės nuomos (lizingo) sandorių, skirtų įrangai ir technologijoms (technologiniams sprendimams), įgalinantiems didinti įmonių energijos vartojimo efektyvumą, diegti, dalinis palūkanų kompensavimas pramonės įmonėms. Dalinis palūkanų kompensavimas taikomas tik investicinėms paskoloms ir finansinės nuomos (lizingo) sandoriams.
Gali pasinaudoti pramonės įmonės, turinčios paskolos ar lizingo sutartį, skirtą įmonės energetiniam efektyvumui didinti (remiantis atlikta energijos vartojimo efektyvumo audito ataskaita)

Kvietimo suma 

 1 000 000 eurų

Kompensavimas 

 nuo 50 iki 100 proc. nuo faktiškai sumokėtų palūkanų sumos

Įgyvendinimo laikotarpis 

 projekto veiklų numatomas 2018-06-28–2020-10-31

Įgyvendinančioji institucija 

 UAB Investicijų ir verslo garantijos

Daugiau informacijos 

 interneto svetainėse čia ir čia

4.4. Biokuro panaudojimo skatinimas šilumos energijai gaminti

4.4. Biokuro panaudojimo skatinimas šilumos energijai
gaminti (04.1.1-LVPA-K-109)

Remiama veikla 

 biokurą naudojančių šilumos gamybos įrenginių (iki 10 MW šiluminės galios) įrengimas rekonstruojamose ar naujai statomose katilinėse, pakeičiant iškastinį kurą centralizuotai tiekiamos šilumos gamyboje.
 Gali pasinaudoti šilumos tiekėjai ir nepriklausomi šilumos gamintojai, eksploatuojantys iškastinį kurą naudojančius šilumos gamybos įrenginius

Kvietimo suma 

 iki 17 040 000  eurų

Kvietimo skelbimas 

 sustabdytas

Įgyvendinančioji institucija 

 VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra

Daugiau informacijos 

 interneto svetainėje

4.5. Energijos efektyvumo finansavimo platforma

4.5. Energijos efektyvumo finansavimo platforma (EEFP)

Remiama veikla 

 IPA ir AB "Energijos skirstymo operatorius" įsteigta Energijos efektyvumo finansavimo platforma (toliau – EEFP) juridiniams asmenims teikia ilgalaikes paskolas, skirtas įmonių energiniam efektyvumui didinti. Ilgalaikės paskolos skiriamos juridinių asmenų finansavimui, teikiamos įrangos ir technologijų (technologinių sprendimų), įgalinančių didinti energijos vartojimo efektyvumą diegimui ir (ar) pastatų energinių savybių gerinimui pagal atlikto energijos vartojimo audito dokumentus

Paskolų teikimo pradžia 

 nuo 2018 spalio 23 d.

Įgyvendinančioji institucija 

 UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra

Daugiau informacijos 

 interneto svetainėje ir lankstinuke (PDF)

4.6. Didelio efektyvumo kogeneracijos skatinimas Vilniaus mieste

4.6. Didelio efektyvumo kogeneracijos skatinimas Vilniaus mieste
(04.1.1-LVPA-V-180)

Remiama veikla 

 atsinaujinančių išteklių energijos panaudojimo plėtra efektyviai šilumos ir elektros energijos gamybai kogeneracinėje elektrinėje Vilniuje.
Gali pasinaudoti UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė, galimas partneris – UAB "VILNIAUS ENERGIJA"

Kvietimo suma 

 iki 94 500 000  eurų, įsisavinta 90 858 950 eurų

Kvietimo skelbimas 

 pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija 

 VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra

Daugiau informacijos 

 interneto svetainėje

 

4.7. Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimas

4.7. Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimas
(04.1.1-LVPA-K-110)

Remiama veikla 

 naujų didelio efektyvumo biokuro kogeneracijos įrenginių (iki 5 MW elektrinės galios, visas nominalus šiluminis našumas ne didesnis nei 20 MW) įrengimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemose (išskyrus Vilniaus ir Kauno miestų).
Gali pasinaudoti šilumos tiekėjai ir (potencialūs) nepriklausomi šilumos gamintojai

Kvietimo suma 

 iki 8 437 245 eurų

Kvietimo skelbimas 

2019-12-30–2020-04-20

Įgyvendinančioji institucija 

 VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra

Daugiau informacijos 

 interneto svetainėse čia ir čia, taip pat finansavimo sąlygų apraše

4.8. Biokurą naudojančių šilumos gamybos įrenginių keitimas

4.8. Biokurą naudojančių šilumos gamybos įrenginių keitimas
(04.1.1-LVPA-K-112)

Remiama veikla 

 nusidėvėjusių biokurą naudojančių šilumos gamybos įrenginių keitimas naujais (iki 10 MW šiluminės galios) centralizuoto šilumos tiekimo sistemose.
Gali pasinaudoti šilumos tiekėjai ir nepriklausomi šilumos gamintojai

Kvietimo suma 

 iki 10 000 000  eurų (paskutinio kvietimo), įsisavinta 2,74 mln. eurų

Kvietimo skelbimas 

 pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija 

 VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra

Daugiau informacijos 

 interneto svetainėse čia ir čia

4.9. Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra

4.9. Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra
(04.3.2-LVPA-K-102)

Remiamos veiklos 

 (a) naujų šilumos tiekimo tinklų klojimą naujose trasose, išplečiant ir apjungiant centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo sistemas, atliekant šilumos tiekimo tinklų sužiedinimą, kai prijungiami nauji šilumos vartotojai prie šilumos tiekimo tinklų;
 (b) šilumos tiekimo tinklų modernizavimas, didinant šilumos tiekimo patikimumą ir mažinant šilumos nuostolius. Ši veikla apima šiuos šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo ir (ar) remonto darbus: atskirų vamzdynų ruožų keitimą, nekeičiant vamzdyno trasos ašies arba ją keičiant, ir šilumos tiekimo tinklų įvadų į pastatus keitimą, nekeičiant jų trasos arba ją keičiant.
Gali pasinaudoti šilumos tiekėjai, vykdantys šilumos tiekimo veiklą

Kvietimo suma 

 (a) veiklai – 1 318 712,98 Eur, (b) veiklai – 20 000 000 Eur

Kvietimo skelbimas 

 pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija 

 VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra

Daugiau informacijos 

 interneto svetainėse: (a) veiklai čia, (b) veiklai čia

4.10. Lengvata mokant už VIAP, susijusias su elektros energijos gamyba naudojant AEI

4.10. Lengvata mokant už VIAP, susijusias su elektros energijos gamyba
naudojant AEI

Remiama veikla 

 elektros energijai imlios įmonės gali pasinaudoti lengvata mokant už viešuosius interesus elektros energetikos sektoriuje atitinkančias paslaugas (VIAP), susijusias su elektros energijos gamyba naudojant atsinaujinančius energijos išteklius.
Šia lengvata gali pasinaudoti elektros energijos iš AEI gamintojai, kurie per metus sunaudoja daugiau nei 1 GWh elektros energijos

VIAP kaina 

 2019 m. – 0,881 ct/kWh

Privaloma pasinaudojimo lengvata sąlyga 

 sutarties dėl VIAP kainos dalies susigrąžinimo sudarymas su VIAP lėšų administratoriumi BALTPOOL UAB

Lengvatos taikymo laikotarpis 

 2019-01-01–2028-12-31

Įgyvendinančioji institucija 

 UAB BALTPOOL

Daugiau informacijos 

 interneto svetainėje

4.11. Parama biodujų gamybai

4.11. Parama biodujų gamybai
(Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“)

Remiama veikla 

 parama teikiama biodujų gamybai iš gyvulininkystės ūkyje susidarančių atliekų, kai pagamintos biodujos, šilumos ir elektros energija naudojama tik savo valdos reikmėms.
Gali pasinaudoti:
• fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir nustatyta tvarka savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir valdą;
• juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir nustatyta tvarka savo vardu įregistravę valdą

Kvietimo skelbimas 

 pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija 

 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Daugiau informacijos 

 interneto svetainėje

4.12. Šilumos gamybos įrenginių modernizavimas

4.12. Šilumos gamybos įrenginių modernizavimas
(pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2019 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę (1.2.3. punktas))

Remiama veikla 

 esamos įrangos modernizavimas  pritaikant šilumos akumuliavimui, absorbcinių šilumos siurblių diegimas ir (ar) atsinaujinančių energijos išteklių (saulės energijos elementai) panaudojimas centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje siekiant didinti energinį efektyvumą, esamų įrenginių, naudojančių atsinaujinančius išteklius, apkrovimą ir atsinaujinančių energijos išteklių dalį.
Gali pasinaudoti šilumos tiekimo įmonės ir nepriklausomi šilumos gamintojai

Kvietimo suma 

 7 000 000 eurų

Kvietimo skelbimas 

 pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 interneto svetainėje

5. Transporto infrastruktūros administratoriai

5.1. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas viešojoje infrastruktūroje

5.1. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas viešojoje infrastruktūroje
(04.3.1-FM-F-105)

Remiama veikla 

• miestų gatvių apšvietimo modernizavimas didinant energijos vartojimo efektyvumą;
• valstybei nuosavybės teise priklausančių šildomų ir (arba) vėsinamų viešųjų pastatų atnaujinimas didinant energijos vartojimo efektyvumą (ENEF garantijų priemonė).
Šia lengvata gali pasinaudoti savivaldybės, savivaldybės įmonė, kuri savivaldybės tarybos sprendimu yra įgaliota arba kuriai yra pavesta savivaldybės vardu įgyvendinti projektą

Kvietimo suma 

 iki 79 650 000 eurų

Kvietimo skelbimas 

 pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija 

 UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra

Daugiau informacijos 

 interneto svetainėse čia ir čia

5.2. Darnaus judumo priemonių diegimas

5.2. Darnaus judumo priemonių diegimas
(04.5.1-TID-R-514)

Remiama veikla 

 subalansuotas, efektyviu išteklių ir šiuolaikinių technologijų naudojimu grindžiamas darnaus judumo sistemų kūrimas miestuose.
Šia lengvata gali pasinaudoti Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Alytaus, Palangos miestų savivaldybių, Utenos, Jonavos, Kėdainių, Mažeikių, Telšių, Tauragės rajonų savivaldybių, Visagino, Marijampolės, Birštono, Neringos ir Druskininkų savivaldybių administracijos

Skirta 

 29 875 642 eurai

Įgyvendinančioji institucija 

 VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 interneto svetainėse čia ir čia

5.3. Miesto viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas

5.3. Miesto viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas
(04.5.1-TID-V-517)

Remiama veikla 

 nekenksmingų aplinkai miesto viešojo transporto priemonių įsigijimas.
Šia lengvata gali pasinaudoti Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių ir Vilniaus miestų savivaldybės

Skirta 

 32 246 906 eurai

Įgyvendinančioji institucija 

 VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 interneto svetainėje