FINANSINĖ PARAMA IR KOMPENSACIJOS

  • Titulinis
  • (00) FINANSINĖ PARAMA IR KOMPENSACIJOS

Šioje dalyje pristatome valstybės siūlomas finansinės paramos priemones, taip pat savivaldybių skiriamas kompensacijas, kurias nustatytąja tvarka gali gauti  nepasiturintys energijos vartotojai, ir pateikiame svarbiausią informaciją, ką reikia žinoti siekiantiems gauti minėtą paramą.

Skirsnyje „Finansinės paramos priemonės“ teikiame informaciją apie galimybes pasinaudoti nurodytomis Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos ir kitų institucijų administruojamomis finansinės paramos priemonėmis, o skirsnyje „Kompensacijos nepasiturintiems energijos vartotojams“ – apie kompensacijas už būsto šildymą, karštą ir geriamąjį vandenį.


Finansinės paramos priemonės

Skirsnyje „Finansinės paramos priemonės“ rasite informacijos apie kitų institucijų administruojamas finansinės paramos priemones, skirtas buitiniams energijos vartotojams, viešosios paskirties pastatų valdytojams, įmonėms, įskaitant startuolius, transporto infrastruktūros administratoriams, universitetų ir tyrimo institucijų tyrėjams ir mokslininkams, kitiems subjektams.

Ši informacija yra sistemiškai peržiūrima ir atnaujinama, siekiant sukurti finansinės paramos teikimo atsinaujinančiųjų energijos išteklių ir energijos vartojimo efektyvumo priemonių duomenų bazę.

Apie viešosios įstaigos Lietuvos energetikos agentūros administruojamas finansinės paskatos priemones informacija teikiama:

♦Parama katilams pakeisti : tel. +370 5 230 3312 (darbo dienomis 8:00–12:00 val.), el. p. [email protected]
♦Parama privačioms elektromobilių įkrovimo prieigoms įrengti : tel. +370 5 230 3312 (darbo dienomis 8:00–12:00 val.), el. p. [email protected]
♦Parama saulės elektrinėms sausumoje įrengti : tel. +370 5 230 3312 (darbo dienomis 8:00–12:00 val., išskyrus pietų pertrauką), el. p. [email protected]
♦Parama vėjo elektrinėms sausumoje įrengti : tel. +370 5 230 3312 (darbo dienomis 8:00–12:00 val., išskyrus pietų pertrauką), el. p. [email protected]
♦Parama individualiems kaupimo įrenginiams ⓘ:  tel. +370 5 230 3312 (darbo dienomis 8:00–12:00 val.), el. p. [email protected]

Kilus klausimų dėl šiame skirsnyje toliau skelbiamos informacijos apie kitų institucijų finansinės paramos priemones, galima pasiteirauti darbo dienomis 8:00–12:00 val. tel. +370 694 41 243.

Kompensacijos nepasiturintiems energijos vartotojams
Skirsnyje „Kompensacijos nepasiturintiems energijos vartotojams“ rasite informacijos apie Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo nustatyta tvarka numatytą galimybę nepasiturintiems  energijos vartotojams (t. y. bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui, kurie, įvertinus jų turimą turtą ir pajamas, minėto įstatymo nustatyta tvarka turi teisę gauti piniginę socialinę paramą) pretenduoti į kompensacijas už būsto šildymą, karštą ir geriamąjį vandenį.