Finansinė parama

Šioje dalyje pristatome valstybės siūlomas finansinės paramos priemones, taip pat savivaldybių skiriamas kompensacijas, kurias nustatytąja tvarka gali gauti  nepasiturintys energijos vartotojai, ir pateikiame svarbiausią informaciją, ką reikia žinoti siekiantiems gauti minėtą paramą.

Skirsnyje „Finansinės paramos priemonės“ teikiame informaciją apie galimybes pasinaudoti nurodytomis Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos ir kitų institucijų administruojamomis finansinės paramos priemonėmis, o skirsnyje „Kompensacijos nepasiturintiems energijos vartotojams“ – apie kompensacijas už būsto šildymą, karštą ir geriamąjį vandenį.

Telefonas pasiteirauti – 8 680 13 984.


Finansinės paramos priemonės

Skirsnyje „Finansinės paramos priemonės“ rasite informacijos apie Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos ir kitų institucijų administruojamas finansinės paramos priemones, skirtas buitiniams energijos vartotojams, viešosios paskirties pastatų valdytojams, pramonės įmonėms, transporto infrastruktūros administratoriams, kitiems subjektams.

Ši informacija yra sistemiškai peržiūrima ir atnaujinama, siekiant sukurti finansinės paramos teikimo atsinaujinančiųjų energijos išteklių ir energijos vartojimo efektyvumo priemonių duomenų bazę.

Kompensacijos nepasiturintiems energijos vartotojams
Skirsnyje „Kompensacijos nepasiturintiems energijos vartotojams“ rasite informacijos apie Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo nustatyta tvarka numatytą galimybę nepasiturintiems  energijos vartotojams (t. y. bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui, kurie, įvertinus jų turimą turtą ir pajamas, minėto įstatymo nustatyta tvarka turi teisę gauti piniginę socialinę paramą) pretenduoti į kompensacijas už būsto šildymą, karštą ir geriamąjį vandenį.