„EUROPOS HORIZONTAS“ 2023–2024 m. darbo programa

.

„EUROPOS HORIZONTAS“ 2023–2024 M. DARBO PROGRAMA


1. Parama identifikuotiems startiniams MTEP projektams ir galimybių studijoms su institucijų kelrodžiais sėkmingam dalyvavimui ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos horizontas“ kvietimuose skatinti (viešasis ir privatus sektorius)

1. Parama identifikuotiems startiniams MTEP projektams ir galimybių studijoms su institucijų kelrodžiais sėkmingam dalyvavimui Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos horizontas“ kvietimuose skatinti (viešasis ir privatus sektorius)

Tikslinės grupės 

   mokslo ir studijų institucijos (toliau – MSI), labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (toliau – MVĮ), didelės įmonės (toliau – DĮ)

Galimi pareiškėjai 
  • veiklai „Su programos „Europos horizontas“ tematikomis susijusios krypties kelrodžio parengimas“ atveju – MSI ir MVĮ. Kiekvienas pareiškėjas iš viso turi būti gavęs ne mažesnę kaip 1 000 000 Eur Europos Komisijos dotaciją iš Europos Sąjungos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ ir (arba) Europos Sąjungos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos horizontas“;
  • veiklai „Startiniai galimybių projektai“ atveju – MSI irMVĮ;
  • veiklai „Individualios konsultavimo / ekspertų paslaugos“ – MSI, MVĮ ir DĮ;
  • veiklai „Įmonės inovacijų potencialo analizė“ – MVĮ, turinčios Europos inovacijų tarybos (toliau – EIC) priemonės „EIC Accelerator“ kvietimą rengti antro etapo ilgąją paraišką – verslo planą
Galimi partneriai 

   veiklos „Startiniai galimybių projektai“  įgyvendinime galimi partneriai – MSI ir MVĮ.
   Kitose veiklose partnerystė negalima.

Tinkamos finansuoti išlaidos 

   projektams taikomi išlaidų tinkamumo reikalavimai nustatyti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių VII skyriuje.
   Tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos Pareiškėjo tiesioginėse projekto veiklose dalyvaujančių asmenų darbo užmokesčio ir su juo susijusių mokesčių išlaidos, taip pat su projekto veiklomis susijusios išlaidos paslaugoms (viešinimas, konsultacinių / ekspertinių paslaugų pirkimo išlaidos ir kita) ir netiesioginės projekto išlaidos pagal fiksuotąją išlaidų normą, kuri yra lygi 7 proc. nuo tiesioginių tinkamų finansuoti projekto išlaidų

Paramos dydis 

   didžiausia galima tinkamų finansuoti išlaidų suma:
   1. Aprašo 2.6.1 papunktyje nurodytai veiklai – iki 15 000 Eur;
   2. Aprašo 2.6.2 papunktyje nurodytai veiklai – iki 30 000 Eur;
   3. Aprašo 2.6.3 papunktyje nurodytai veiklai:
      3.1. iki 20 000 Eur, bet ne daugiau kaip 2 proc. paraiškos dotacijos dalies, Lietuvos pareiškėjo prašomos iš Europos Komisijos, jeigu pareiškėjas atitinka Aprašo 2.6.3.1 papunktyje nurodytas sąlygas;
      3.2. iki 5 000 Eur, bet ne daugiau kaip 2 proc. Lietuvos dalyvio prašomos Europos Komisijos dotacijos dalies, jeigu pareiškėjas atitinka Aprašo 2.6.3.2 papunktyje nurodytas sąlygas;
   4. Aprašo 2.6.4 papunktyje nurodytai veiklai – iki 30 000 Eur 

Kvietimo suma 

   7 139 000,00 Eur

Kvietimo galiojimas 

   2023-08-28–2026-04-30 (18.00 val.)

Paraiškas priimanti institucija 

   viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

   kvietime

Kvietimas 1 priemonei aktyvus iki 2026-04-30
2. Tvarus, saugus ir konkurencingas energijos tiekimas (9)

2. Tvarus, saugus ir konkurencingas energijos tiekimas (su skirtinga veikla ir veiksmais) (Europos Horizonto programos paketas) (9)

Kvietimo biudžetas 

   246 mln. eurų (visoms dalyvaujančioms šalims)

Kvietimo galiojimas 

   2023-09-12–2024-01-16

Konsultuojanti įstaiga 

   Lietuvos mokslo taryba 

Daugiau informacijos 

   2023–2024 metų darbo programa, skyrius Klimatas, energetika, judumas (233 pusl.), priedai

Kvietimas 2 priemonei aktyvus iki 2024-01-16
3. Tvarus, saugus ir konkurencingas energijos tiekimas (8)

3. Tvarus, saugus ir konkurencingas energijos tiekimas (su skirtinga veikla ir veiksmais) (Europos Horizonto programos paketas) (8)

Kvietimo biudžetas 

   64,6 mln. eurų (visoms dalyvaujančioms šalims)

Kvietimo galiojimas 

   2023-05-04–2023-10-10

Konsultuojanti įstaiga 

   Lietuvos mokslo taryba 

Daugiau informacijos 

   2023–2024 metų darbo programa, skyrius Klimatas, energetika, judumas (215 pusl.), priedai

Kvietimas 3 priemonei aktyvus iki 2023-10-10
4. Tvarus, saugus ir konkurencingas energijos tiekimas (7)

4. Tvarus, saugus ir konkurencingas energijos tiekimas (su skirtinga veikla ir veiksmais) (Europos Horizonto programos paketas) (7)

Kvietimo biudžetas 

   161 mln. eurų (visoms dalyvaujančioms šalims)

Kvietimo galiojimas 

   pasibaigęs (galiojo 2023-05-04–2023-09-05)

Konsultuojanti įstaiga 

   Lietuvos mokslo taryba 

Daugiau informacijos 

   2023–2024 metų darbo programa, skyrius Klimatas, energetika, judumas (190 pusl.), priedai

Kvietimas 4 priemonei pasibaigęs
5. Efektyvus, tvarus ir integracinis energijos vartojimas (su skirtinga veikla ir veiksmais) (Europos Horizonto programos paketas)

5. Efektyvus, tvarus ir integracinis energijos vartojimas (su skirtinga veikla ir veiksmais) (Europos Horizonto programos paketas)

Kvietimo biudžetas 

   44 mln. eurų (visoms dalyvaujančioms šalims)

Kvietimo galiojimas 

   pasibaigęs (galiojo 2023-05-04–2023-09-05)

Konsultuojanti įstaiga 

   Lietuvos mokslo taryba 

Daugiau informacijos 

   2023–2024 metų darbo programa, skyrius Klimatas, energetika, judumas (307 pusl.), priedai

Kvietimas 5 priemonei pasibaigęs
6. Saugaus, atsparaus transporto ir išmanaus judumo paslaugos keleiviams ir prekėms (su skirtinga veikla ir veiksmais) (Europos Horizonto programos paketas)

6. Saugaus, atsparaus transporto ir išmanaus judumo paslaugos keleiviams ir prekėms (su skirtinga veikla ir veiksmais) (Europos Horizonto programos paketas)

Kvietimo biudžetas 

   108,5 mln. eurų (visoms dalyvaujančioms šalims)

Kvietimo galiojimas 

   pasibaigęs (galiojo 2023-05-04–2023-09-05)

Konsultuojanti įstaiga 

   Lietuvos mokslo taryba 

Daugiau informacijos 

   2023–2024 metų darbo programa, skyrius Klimatas, energetika, judumas (444 pusl.), priedai

Kvietimas 6 priemonei pasibaigęs
7. Švarūs ir konkurencingi sprendimai visoms transporto rūšims (3)

7. Švarūs ir konkurencingi sprendimai visoms transporto rūšims
(su skirtinga veikla ir veiksmais) (Europos Horizonto programos 2023–2024 paketas) 

Kvietimo biudžetas 

   217 mln. Eur (visoms dalyvaujančioms šalims)

Kvietimo galiojimas 

   pasibaigęs (galiojo 2022-12-13–2023-04-20)

Konsultuojanti įstaiga 

   Lietuvos mokslo taryba

Daugiau informacijos 

   2023–2024 metų darbo programa, skyrius „Klimatas, energetika, judumas“ ()343 pusl.), priedai

Kvietimas 7 priemonei pasibaigęs
8. Efektyvus, tvarus ir įtraukus energijos vartojimas (4)

8. Efektyvus, tvarus ir įtraukus energijos vartojimas
(su skirtinga veikla ir veiksmais) (Europos Horizonto programos 2023–2024 paketas)

Kvietimo biudžetas 

   78 mln. Eur (visoms dalyvaujančioms šalims)

Kvietimo galiojimas 

   pasibaigęs (galiojo 2022-12-13–2023-04-20)

Konsultuojanti įstaiga 

   Lietuvos mokslo taryba

Daugiau informacijos 

   2023–2024 metų darbo programa, skyrius „Klimatas, energetika, judumas“ (288 pusl.), priedai

Kvietimas 8 priemonei pasibaigęs
9. Pagal Švariojo vandenilio partnerystę skelbiamas kvietimas „Pažangiausių vandenilio technologijų kūrimas“

 9. Pagal Švariojo vandenilio partnerystę skelbiamas kvietimas
„Pažangiausių vandenilio technologijų kūrimas“

Finansavimo programa
„Europos horizontas“ – Bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa

Kvietimo biudžetas 

   195 mln. eurų

Kvietimo galiojimas 

   pasibaigęs (galiojo 2023-01-31–2023-04-18)

 Konsultuojanti įstaiga 

   Lietuvos mokslo taryba

Daugiau informacijos 

   kvietimeMetinėje švaraus vandenilio partnerystės 2023 darbų programoje (44 pusl.)

Kvietimas 9 priemonei pasibaigęs
10. Tvarus, saugus ir konkurencingas energijos tiekimas (6)

10. Tvarus, saugus ir konkurencingas energijos tiekimas (su skirtinga veikla ir veiksmais) (Europos Horizonto programos 2023–2024 paketas) (6)

Kvietimo biudžetas (visoms dalyvaujančioms šalims) 

   397,6 mln. Eur

Kvietimo galiojimas 

   pasibaigęs (galiojo 2022-12-13–2023-03-30)

Konsultuojanti įstaiga 

   Lietuvos mokslo taryba

Daugiau informacijos 

   2023–2024 metų darbo programa, skyrius „Klimatas, energetika, judumas“ (149 pusl.), priedai

Kvietimas 10 priemonei pasibaigęs
11. Efektyvus, tvarus ir įtraukus energijos vartojimas (3)

11. Efektyvus, tvarus ir įtraukus energijos vartojimas
(su skirtinga veikla ir veiksmais) („Europos Horizonto“ programos paketas)

Kvietimo biudžetas 

 2022 m. – 86,6 mln. eurų (visoms dalyvaujančioms šalims)

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs (galiojo 2022-09-06–2023-01-24)

Konsultuojanti įstaiga 

 Lietuvos mokslo taryba
 Teminės sritys ir nacionalinių kontaktinių atstovų (NCP) paslaugos

Daugiau informacijos 

 2021–2022 metų darbo programoje (žr. skyriaus „Klimatas, energetika, judumas“ 287 psl.), jos prieduose

Kvietimas 11 priemonei pasibaigęs
12. Tvarus, saugus ir konkurencingas energijos tiekimas (5)

12. Tvarus, saugus ir konkurencingas energijos tiekimas
(su skirtinga veikla ir veiksmais) (Europos Horizonto programos paketas) (5)

Kvietimo biudžetas 

 127,5 mln. eurų (visoms dalyvaujančioms šalims)

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs (galiojo 2022-09-06–2023-01-10)

Konsultuojanti įstaiga 

 Lietuvos mokslo taryba
 Teminės sritys ir nacionalinių kontaktinių atstovų (NCP) paslaugos

Daugiau informacijos 

 2021–2022 metų darbo programoje (žr. skyriaus „Klimatas, energetika, judumas“ 239 psl.), jos prieduose

Kvietimas 12 priemonei pasibaigęs
13. Tvarus, saugus ir konkurencingas energijos tiekimas (4)

13. Tvarus, saugus ir konkurencingas energijos tiekimas
(su skirtinga veikla ir veiksmais) (Europos Horizonto programos paketas) (4)

Kvietimo biudžetas 

 99 mln. eurų (visoms dalyvaujančioms šalims)

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs (galiojo 2022-05-26–2022-10-27)

Konsultuojanti įstaiga 

 biudžetinė įstaiga Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra ir Lietuvos mokslo taryba

Daugiau informacijos 

 2021–2022 metų darbo programoje (žr. skyriaus „Klimatas, energetika, judumas“ 228 psl.), jos prieduose

Kvietimas 13 priemonei pasibaigęs
14. Efektyvus, tvarus ir įtraukus energijos vartojimas (4)

14. Efektyvus, tvarus ir įtraukus energijos vartojimas
(su skirtinga veikla ir veiksmais) („Europos Horizonto“ programos paketas)

Kvietimo biudžetas 

 2022 m. – 54 mln. eurų (visoms dalyvaujančioms šalims)

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs (galiojo 2022-04-28–2022-09-06)

Konsultuojanti įstaiga 

 biudžetinė įstaiga Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

Daugiau informacijos 

 2021–2022 metų darbo programoje (žr. skyriaus „Klimatas, energetika, judumas“ 275 psl.), jos prieduose

Kvietimas 14 priemonei pasibaigęs
15. Švarūs ir konkurencingi sprendimai visoms transporto rūšims (2)

15. Švarūs ir konkurencingi sprendimai visoms transporto rūšims
(su skirtinga veikla ir veiksmais) („Europos Horizonto“ programos paketas)

Kvietimo biudžetas 

 2022 m. – 236 mln. eurų (visoms dalyvaujančioms šalims)

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs (galiojo 2021-12-02–2022-04-26)

Konsultuojanti įstaiga 

 biudžetinė įstaiga Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

Daugiau informacijos 

 2021–2022 metų darbo programoje (žr. skyriaus „Klimatas, energetika, judumas“ 342 psl.), jos prieduose

Kvietimas 15 priemonei pasibaigęs
16. Tvarus, saugus ir konkurencingas energijos tiekimas (3)

16. Tvarus, saugus ir konkurencingas energijos tiekimas
(su skirtinga veikla ir veiksmais) („Europos Horizonto“ programos paketas)  (3)

Kvietimo biudžetas 

 2021 m. – 280 mln. eurų (visoms dalyvaujančioms šalims)

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs (galiojo 2021-09-02–2022-02-23)

Konsultuojanti institucija 

 biudžetinė įstaiga Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

Daugiau informacijos 

 2021–2022 metų darbo programoje (žr. skyriaus „Klimatas, energetika, judumas“ 172 psl.), jos prieduose
Kvietimas 16 priemonei pasibaigęs
17. Efektyvus, tvarus ir įtraukus energijos vartojimas (2)

17. Efektyvus, tvarus ir įtraukus energijos vartojimas
(su skirtinga veikla ir veiksmais) („Europos Horizonto“ programos paketas)

Kvietimo biudžetas 

 2021 m. – 38 mln. eurų (visoms dalyvaujančioms šalims)

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs (galiojo 2021-09-02–2022-01-25)

Konsultuojanti institucija 

 biudžetinė įstaiga Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

Daugiau informacijos 

 2021–2022 metų darbo programoje (žr. skyriaus „Klimatas, energetika, judumas“ 268 psl.), jos prieduose

Kvietimas 17 priemonei pasibaigęs
18. Tvarus, saugus ir konkurencingas energijos tiekimas (2)

18. Tvarus, saugus ir konkurencingas energijos tiekimas  (su skirtinga veikla ir veiksmais) („Europos Horizonto“ programos paketas) (2)

Kvietimo biudžetas   2021 m. – 230,8 mln. eurų (visoms dalyvaujančioms šalims)

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs (galiojo 2021-06-24–2022-01-05)

Konsultuojanti įstaiga 

 biudžetinė įstaiga Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

Daugiau informacijos 

 2021–2022 metų darbo programoje (žr. skyriaus „Klimatas, energetika, judumas“ 144 psl.), jos prieduose

Kvietimas 18 priemonei pasibaigęs
19. Tarpsektoriniai pertvarkos klimato kaitos srityje sprendimai

19. Tarpsektoriniai pertvarkos klimato kaitos srityje sprendimai
(su skirtinga veikla ir veiksmais) („Europos Horizonto“ programos paketas)

Kvietimo biudžetas 

 2021 m. – 232 mln. eurų; 2022 m. – 18,50 mln. eurų (visoms dalyvaujančioms šalims)

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs

Konsultuojanti įstaiga 

 biudžetinė įstaiga Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

Daugiau informacijos 

 2021–2022 metų darbo programoje (žr. skyriaus „Klimatas, energetika, judumas“ 73 psl.), jos prieduose

Kvietimas 19 priemonei pasibaigęs
20. Tvarus, saugus ir konkurencingas energijos tiekimas (1)

20. Tvarus, saugus ir konkurencingas energijos tiekimas (su skirtinga veikla ir veiksmais) („Europos Horizonto“ programos paketas) (1)

Kvietimo biudžetas 

 2021 m. – 73 mln. eurų; 2022 m. – 35 mln. eurų (visoms dalyvaujančioms šalims)

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs

Konsultuojanti įstaiga 

 biudžetinė įstaiga Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

Daugiau informacijos 

 2021–2022 metų darbo programoje (žr. skyriaus „Klimatas, energetika, judumas“ 135 psl.), jos prieduose

Kvietimas 20 priemonei pasibaigęs
21. Efektyvus, tvarus ir įtraukus energijos vartojimas (1)

21. Efektyvus, tvarus ir įtraukus energijos vartojimas
(su skirtinga veikla ir veiksmais) („Europos Horizonto“ programos paketas)

Kvietimo biudžetas 

 2021 m. – 66 mln. eurų (visoms dalyvaujančioms šalims)

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs

KOnsultuojanti įstaiga 

 biudžetinė įstaiga Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

Daugiau informacijos 

 2021–2022 metų darbo programoje (žr. skyriaus „Klimatas, energetika, judumas“ 255 psl.), jos prieduose

Kvietimas 21 priemonei pasibaigęs
22. Saugaus, atsparaus transporto ir pažangaus judumo paslaugos, skirtos keleiviams ir kroviniams

22. Saugaus, atsparaus transporto ir pažangaus judumo paslaugos, skirtos keleiviams ir kroviniams
(su skirtinga veikla ir veiksmais) („Europos Horizonto“ programos paketas)

Kvietimo biudžetas 

 2021 m. – 167 mln. eurų (visoms dalyvaujančioms šalims)

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs

KOnsultuojanti įstaiga 

 biudžetinė įstaiga Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

Daugiau informacijos 

 2021–2022 metų darbo programoje (žr. skyriaus „Klimatas, energetika, judumas“ 377 psl.), jos prieduose

Kvietimas 22 priemonei pasibaigęs
23. Klimato mokslai ir atsakas į pertvarką siekiant neutralaus poveikio klimatui

23. Klimato mokslai ir atsakas į pertvarką siekiant neutralaus poveikio klimatui
(su skirtinga veikla ir veiksmais) („Europos Horizonto“ programos paketas)

Kvietimo biudžetas 

 2021 m. – 136 mln. eurų (visoms dalyvaujančioms šalims)

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs

 Konsultuojanti įstaiga 

 biudžetinė įstaiga Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

Daugiau informacijos 

 2021–2022 metų darbo programoje (žr. skyriaus „Klimatas, energetika, judumas“ 23 psl.), jos prieduose

 

Kvietimas 23 priemonei pasibaigęs
24. Švarūs ir konkurencingi sprendimai visoms transporto rūšims (1)

24. Švarūs ir konkurencingi sprendimai visoms transporto rūšims
(su skirtinga veikla ir veiksmais) („Europos Horizonto“ programos paketas)

Kvietimo biudžetas 

 2021 m. – 258 mln. eurų (visoms dalyvaujančioms šalims)

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs

Konsultuojanti įstaiga 

 biudžetinė įstaiga Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

Daugiau informacijos 

 2021–2022 metų darbo programoje (žr. skyriaus „Klimatas, energetika, judumas“ 303 psl.), jos prieduose

Kvietimas 24 priemonei pasibaigęs