- Galiojantys kvietimai teikti paraiškas
Šiame skirsnyje skelbiami kvietimai teikti paraiškas finansavimui namų ūkių katilų keitimui individualiuose namuose gauti

SVARBU:
1. Vienas namų ūkis (gyventojas) gali teikti TIK VIENĄ PARAIŠKĄ vieno individualaus namo ar sodo namo neefektyvaus šildymo katilo pakeitimui finansuoti.
2. Namų ūkis (gyventojas) paraišką turi teikti tik žinodamas, KOKIAM PAGRINDINIAM KURUI NAUDOTI SKIRTAS JO NAUDOJAMAS ŠILDYMO KATILAS (paraiškos vertinimo metu LEA darbuotojai, kad įsitikintų, jog paraiškoje pateikta teisinga informacija, gali paprašyti pateikti tai įrodančius dokumentus/ duomenis):
   ● iškastiniam kurui, pvz. anglys, dujos, durpės, ar
   ● biomasei, pvz. malkos, granulės, pjuvenų briketai. 
   I. Biomasę naudojančių katilų keitimas