PROJEKTAS "SUSKYSTINTŲ NAFTOS DUJŲ BALIONŲ DAUGIABUČIUOSE PAKEITIMAS KITAIS ENERGIJOS ŠALTINIAIS"

 • Titulinis
 • PROJEKTAS "SUSKYSTINTŲ NAFTOS DUJŲ BALIONŲ DAUGIABUČIUOSE PAKEITIMAS KITAIS ENERGIJOS ŠALTINIAIS"

PROJEKTAS

"SUSKYSTINTŲ NAFTOS DUJŲ BALIONŲ DAUGIABUČIUOSE PAKEITIMAS KITAIS ENERGIJOS ŠALTINIAIS"

Suskystintų naftos dujų balionų, naudojamų daugiabučiuose namuose, pakeitimo 2019–2022 metais veiksmų planą (atnaujintą 2020 m.) rasite čia.

Suskystintų naftos dujų balionų daugiabučiuose pakeitimas kitais energijos šaltiniais priemonės finansavimo sąlygų aprašą (toliau – Aprašas) rasite čia.


Pagrindinė projekto informacija

Finansuojamos veiklos:

 • Elektros skirstomųjų tinklų plėtros ir (ar) elektros ir (ar) gamtinių dujų rekonstrukcijos projektavimas;
 • Darbai, susiję su skirstomųjų elektros tinklų pajėgumų didinimu ir (ar) gamtinių dujų skirstomųjų tinklų rekonstravimu;
 • Darbai, susiję su daugiabučių namų vidaus tinklų (elektros ar gamtinių dujų) įrengimu ir (ar) pertvarkymu;
 • Elektrinės arba dujinės viryklės, reikalingos naujam energijos šaltiniui naudoti, įsigijimas.

Galimi projekto vykdytojai:

 • skirstomųjų tinklų (elektros ar gamtinių dujų) operatoriai, kurių veiklos licencijoje nurodytoje teritorijoje yra daugiabutis (-čiai) namas (-ai).
 • daugiabučio (-ių) namo (-ų) atstovai.

Finansavimo suma – numatoma skirti iki 15 000 000 eurų  projektams įgyvendinti

Priemonės finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija

Projektų atrankos būdas – tęstinė atranka

Daugiabučių namų, dalyvaujančių SND balionų šalinimo plane numatytų priemonių įgyvendinime, sąrašą rasite čia.

! Visus darbus būtina atlikti iki grudžio 10 d., pateikiant darbų užbaigimo aktus ir kitus privalomus dokumentus ESO. Daugiabučio namo atstovas reikiamą informaciją, įskaitant pasirinktą išlaidų apmokėjimo būdą, ir išlaidas pagrindžiančius dokumentus pateikia skirstomųjų tinklų operatoriui ne vėliau kaip iki 2020 m. gruodžio 10 d.

Kvietimas teikti registracijos formas (pasibaigęs)

Kvietimas galioja nuo 2020 m. liepos 24 d. iki 2020 m. spalio 20 d. (pasibaigęs)

Registracijos formos pateikimas – Registracijos formas kartu su Aprašo 25 punkte nurodytais dokumentais VšĮ Lietuvos energetikos agentūrai el. p. adresu [email protected] teikia skirstomųjų tinklų operatoriai iki 2020 m. spalio 20 d. 

Daugiabučių namų administratoriai apie gyventojų priimtą sprendimą įgyvendinti projektą pasirenkant kitą energijos rūšį informuoja skirstomųjų tinklų operatorių ir kartu pateikia paraišką. Daugiau apie tai galima sužinoti čia.

Registracijos formų vertinimo trukmė – 10 darbo dienų nuo registracijos formos gavimo. Papildomai skirta dar 10 darbo dienų.

Registracijos formą rasite čia

Mokėjimo prašymų teikimas ir apmokėjimas (ATMINTINĖ)

Mokėjimo prašymo formą pildykite čia.

Lietuvos energetikos agentūra (toliau - LEA) pateikia mokėjimo prašymų teikimo ir apmokėjimo atmintinę. 

Atmintinėje rasite:

 •  Kokiu būdu gali būti apmokamos išlaidos už viryklę.
 •  Kokius dokumentus reikia pateikti kartu su mokėjimo prašymu.
 •  Kokios yra svarbiausios datos, jog spėtumėte atlikti visus darbus laiku.

Peržiūrėti ir atsisiųsti galite čia arba žiūrėti iliustracijoje žemiau:Mokėjimo prašymų pateikimas – Mokėjimo prašymus kartu su Aprašo 45 punkte nurodytais dokumentais VšĮ Lietuvos energetikos agentūrai el. p. adresu [email protected]  teikia skirstomųjų tinklų operatorius, gavęs iš daugiabučio namo atstovo reikiamą informaciją, per 5 darbo dienas,  ne vėliau kaip iki 2020 m. gruodžio 11 d.

Jeigu pateikiamas klaidingas ar nepilnai užpildytas mokėjimo prašymas, LEA nustato terminą, per kurį mokėjimo prašymas turi būti patikslintas (projekto vykdytojas negali teikti patikslinto mokėjimo prašymo savo nuožiūra, LEA neprašius).

Vyriausybė iš biudžeto lėšų šių darbų įgyvendinimui 2020 m. skyrė 15 mln. EurLietuvos energetikos agentūra lėšas išmokės ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo mokėjimo prašymo gavimo datos.


Galutinė statistika

2020 m. gruodžio 10 d. buvo paskutinė diena atlikti visiems darbams ir pateikti mokėjimo prašymus, darbų užbaigimo aktus ir kitus privalomus dokumentus.

Lietuvos energetikos agentūra parengė galutinę šių metų statistiką:

 • 409 daugiabučiai pateikė paraiškas ir pretendavo į jiems rezervuotą ~5,3 mln paramą;
 • 306 daugiabučiai spėjo pabaigti visus darbus ir pateikė dokumentus apmokėjimui;
 • šiemet 6023 balionai pašalinti iš daugiabučių ir pakeisti saugiais energijos šaltiniais;
 • įgyvendintiems projektams bus išmokėta ~4,5 mln. eurų.

Daugiausiai paraiškų pateikusios savivaldybės: Šilutės (39), Druskininkų (26), Skuodo (24), Jurbarko (23) bei Radviliškio (20).

Informaciją apie asmens duomenų tvarkymą rasite čia
VšĮ Lietuvos energetikos agentūros kontaktiniai duomenys:

Tel. 8 680 31869, el.p. adresas [email protected]