Kvietimas teikti registracijos formas pagal priemonę

  • Titulinis
  • Kvietimas teikti registracijos formas pagal priemonę

KVIETIMAS TEIKTI REGISTRACIJOS FORMAS PAGAL PRIEMONĘ

"SUSKYSTINTŲ NAFTOS DUJŲ BALIONŲ DAUGIABUČIUOSE PAKEITIMAS KITAIS ENERGIJOS ŠALTINIAIS"

.

Suskystintų naftos dujų balionų, naudojamų daugiabučiuose namuose, pakeitimo 2019–2022 metais veiksmų planą (atnaujintą 2020 m.) rasite čia.

Suskystintų naftos dujų balionų daugiabučiuose pakeitimas kitais energijos šaltiniais priemonės finansavimo sąlygų aprašą (toliau – Aprašas) rasite čia.

Finansuojamos veiklos:

  • Elektros skirstomųjų tinklų plėtros ir (ar) elektros ir (ar) gamtinių dujų rekonstrukcijos projektavimas;
  • Darbai, susiję su skirstomųjų elektros tinklų pajėgumų didinimu ir (ar) gamtinių dujų skirstomųjų tinklų rekonstravimu;
  • Darbai, susiję su daugiabučių namų vidaus tinklų (elektros ar gamtinių dujų) įrengimu ir (ar) pertvarkymu;
  • Elektrinės arba dujinės viryklės, reikalingos naujam energijos šaltiniui naudoti, įsigijimas.

Finansavimo suma – numatoma skirti iki 14 835 000 eurų  projektams įgyvendinti

Priemonės finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija

Projektų atrankos būdas – tęstinė atranka

Kvietimas galioja nuo 2020 m. liepos 24 d. iki 2020 m. spalio 15 d.

Galimi projekto vykdytojai:

  • skirstomųjų tinklų (elektros ar gamtinių dujų) operatoriai, kurių veiklos licencijoje nurodytoje teritorijoje yra daugiabutis (-čiai) namas (-ai).
  • daugiabučio (-ių) namo (-ų) atstovai.

 

Daugiabučių namų, dalyvaujančių SND balionų šalinimo plane numatytų priemonių įgyvendinime, sąrašą rasite čia.

Registracijos formos pateikimas Registracijos formas kartu su Aprašo 25 punkte nurodytais dokumentais VšĮ Lietuvos energetikos agentūrai el. p. adresu SNDbalionai@ena.lt teikia skirstomųjų tinklų operatoriai iki 2020 m. spalio 15 d.

Daugiabučių namų administratoriai apie gyventojų priimtą sprendimą įgyvendinti projektą pasirenkant kitą energijos rūšį informuoja skirstomųjų tinklų operatorių ir kartu pateikia paraišką. Daugiau apie tai galima sužinoti čia.

Registracijos formų vertinimo trukmė – 10 darbo dienų nuo registracijos formos gavimo

Registracijos formą rasite čia

Ūkinę veiklą vykdančio daugiabučio namo buto ar kitų patalpų savininko, kuris naudoja SND balioną, deklaracijos formą rasite čia

VšĮ Lietuvos energetikos agentūros kontaktiniai duomenys:

Tel. 8 680 31869, el.p. adresas SNDbalionai@ena.lt