Nepriklausomų elektros energijos tiekėjų pasiūlymai

  • Titulinis
  • Nepriklausomų elektros energijos tiekėjų pasiūlymai

Nepriklausomų elektros energijos tiekėjų pasiūlymai


Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra, vykdydama savo funkcijas ir pasitelkdama sukauptas ekspertines žinias bei patirtį, skelbia informaciją apie nepriklausomų elektros energijos tiekėjų pasiūlymus.

Ši informacija skirta tik vartotojų informavimui. Ji neskirta nepriklausomų elektros energijos tiekėjų vertinimui, jų pasiūlymų reklamai ar palyginimui.

Siekiant sudaryti sąlygas pasiūlymų palyginimui, informacija apie nepriklausomų elektros energijos tiekėjų pasiūlymus pateikiama juos sugrupuojant į dvi grupes: pasiūlymai su fiksuota kaina ir pasiūlymai su nefiksuota vienos kilovatvalandės kaina, susieta su Nord Pool biržos vidutine kaina.

Pateikiamos preliminarios (prognozuojamos) tiekėjų siūlomos kainos (kilovatvalandės kaina, vidutinė mėnesio sąskaitos suma), pasirinkus vienos laiko zonos ir dviejų laiko zonų tarifą pagal standartinį planą su 12 mėn. ir 24 mėn. kainos fiksavimo laikotarpiu be jokių papildomų nuolaidų (pvz., nuolaida pirmajai sąskaitai ar mažesnis tarifas pirmiesiems keliems mėnesiams) ar papildomų mokėjimų (pvz., už žaliąją energiją, mėnesio mokėjimas ir pan.) ir darant prielaidą, kad per mėnesį suvartojama apie 150 kWh elektros energijos (statistinis vidutinio būsto elektros suvartojimas Lietuvoje per mėnesį). Atliekant skaičiavimus, priimta, kad 75 kWh (50 proc.) elektros energijos suvartojama dienos metu ir 75 kWh (50 proc.) –  nakties metu.

Kainos fiksuojamos ir skelbiamos kiekvieną savaitę – antradieniais.

Naujausi nepriklausomų elektros energijos tiekėjų pasiūlymai: