Savivaldybių AIE naudojimo plėtros veiksmų planų vertinimas

Savivaldybių atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planai


Savivaldybių atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planų tikslas – nustatyti savivaldybių įgyvendinamas priemones Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 55 straipsnyje nustatytiems nacionaliniams planiniams rodikliams pasiekti:

  • 2021–2022 m. vidutinė atsinaujinančių išteklių energijos dalis turi sudaryti ne mažiau kaip 32,7 proc. bendrojo galutinio energijos suvartojimo;
  • 2023–2025 m. vidutinė atsinaujinančių išteklių energijos dalis turi sudaryti ne mažiau kaip 36,5 proc. bendrojo galutinio energijos suvartojimo;
  • 2026–2027 m. vidutinė atsinaujinančių išteklių energijos dalis turi sudaryti ne mažiau kaip 39,8 proc. bendrojo galutinio energijos suvartojimo.

Kiekviena savivaldybė patvirtina ir viešai paskelbia savo 2021–2030 m. atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planą, kuriame įvertinama esama situacija ir nusistatomi atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo tikslai ir priemonės šiems tikslams pasiekti.

Savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planų projektus, vadovaudamosi Vyriausybės įgaliotos institucijos (Lietuvos Respublikos energetikos ministerija) nustatyta tvarka, suderina su Vyriausybės įgaliota institucija.

Savivaldybės kas 2 metus iki rugpjūčio 31 dienos Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka rengia ir savo interneto svetainėje viešai skelbia atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planų įgyvendinimo rezultatus.

Savivaldybė, jeigu jos atsinaujinančių išteklių energijos dalis per paskutinius 4 metus tapo mažesnė negu savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plane nustatyti tarpiniai atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo planiniai rodikliai, ne vėliau kaip per 18 mėnesių nuo skaičiuojamojo laikotarpio pabaigos patvirtina atnaujintą savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planą ir jame nustato adekvačias ir proporcingas priemones, skirtas užtikrinti, kad per pagrįstą laikotarpį atsinaujinančių išteklių energijos dalis atitiktų nustatytus planinius rodiklius.

Savivaldybių atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planų įgyvendinimas finansuojamas iš savivaldybių biudžetuose patvirtintų bendrųjų asignavimų ir kitų finansavimo šaltinių bei lėšų.

Savivaldybių atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planai turi užtikrinti, kad savivaldybių teritorijose nebūtų kuriamos sąlygos, ribojančios atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo plėtrą.


Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka renka, kaupia ir sistemina informaciją ir ją skelbia savo interneto svetainėje.


● Savivaldybių AIE naudojimo plėtros veiksmų planai ir jų įgyvendinimo teisinis reguliavimas

Savivaldybių atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planai
ir jų įgyvendinimą reguliuojantys teisės aktai


Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra renka, kaupia ir sistemina informaciją apie savivaldybių atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planus (toliau – planai) ir ją skelbia savo interneto svetainėje.

Šiuo metu nėra informacijos apie 11 savivaldybių viešai paskelbtus patvirtintus planų.

Savivaldybė Planas Plano gyvendinimo tvarka
dokumentas nuoroda dokumentas nuoroda

 1. Akmenės r.

+

+

+

+

 2. Alytaus m. + +
 3. Alytaus r. + + + +
 4. Anykščių r. + + + +
 5. Birštono + + + +
 6. Biržų r. + + + +
 7. Druskininkų + + + +
 8. Elektrėnų + + + +
 9. Ignalinos r. + + + +
 10. Jonavos r. + + + +
 11. Joniškio r. + + 
 12. Jurbarko r. + + + +
 13. Kaišiadorių r.  + + + +
 14. Kalvarijos + + + +
 15. Kauno m.   + +
 16. Kauno r.   proj. + +
 17. Kazlų Rūdos + + + +
 18. Kelmės r. + + + +
 19. Kėdainių r. + + + +
 20. Klaipėdos m.  
 21. Klaipėdos r. + + + +
 22. Kretingos r. + + + +
 23. Kupiškio r. + + + +
 24. Lazdijų r. + + + +
 25. Marijampolės + + + +
 26. Mažeikių r. + + + +
 27. Molėtų r. + +
 28. Neringos + + + +
 29. Pagėgių + + + +
 30. Pakruojo r. + + + +
 31. Palangos m. + + + +
 32. Panevėžio m. + +
 33. Panevėžio r. + + + +
 34. Pasvalio r. + + + +
 35. Plungės r. + + + +
 36. Prienų r. + + + +
 37. Radviliškio r. + + + +
 38. Raseinių r.   proj. proj.
 39. Rietavo + + + +
 40. Rokiškio r. + + + +
 41. Skuodo r. + + + +
 42. Šakių r.   + +
 43. Šalčininkų r.  
 44. Šiaulių m. + + + +
 45. Šiaulių r. + + + +
 46. Šilalės r. + + + +
 47. Šilutės r. + + + +
 48. Širvintų r.   proj. + +
 49. Švenčionių r.  + + + +
 50. Tauragės r. + + + +
 51. Telšių r. + + + +
 52. Trakų r.  
 53. Ukmergės r.   + +
 54. Utenos r. + + + +
 55. Varėnos r. + + + +
 56. Vilkaviškio r.   proj. + +
 57. Vilniaus m.  + +
 58. Vilniaus r.    
 59. Visagino + + + +
 60. Zarasų r. + + + +
● Apibendrinta informacija apie AIE savivaldybėse

Informacija apie atsinaujinančių išteklių energetiką savivaldybėse

Šiame skirsnyje skelbiama apibendrinta tinklų operatorių ir nepriklausomų šilumos ir vėsumos gamintojų pateikta informacija, kurią  jie viešajai įstaigai Lietuvos energetikos agentūrai teikia vadovaudamiesi Savivaldybių atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planų rengimo, derinimo ir įgyvendinimo rezultatų skelbimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2022 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. 1-183 „Dėl Savivaldybių atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planų rengimo, derinimo ir įgyvendinimo rezultatų skelbimo taisyklių patvirtinimo“, ir kuri yra skirta savivaldybių atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planų rengimui ir įgyvendinimo rezultatams.

Tinklų operatorių ir nepriklausomų šilumos ir vėsumos gamintojų pateiktą informaciją Lietuvos energetikos agentūra yra įpareigota rinkti, kaupti, sisteminti ir apibendrintą viešai skelbti savo interneto svetainėje.