Energetikos duomenų apžvalga

Energetikos duomenų apžvalga

Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra, vykdydama savo funkcijas ir pasitelkdama sukauptas ekspertines žinias bei patirtį, kuria ir administruoja energetikos sektoriaus duomenų bazę, renka ir sistemina energetikos sektoriaus duomenis bei atlieka jų analizę.

Kiekvieną savaitę skelbiama savaitės energetikos duomenų apžvalga.
 
Naujausia energetikos duomenų apžvalga čia: