kodėl Interaktyvi platforma?

Kodėl projektas „Interaktyvios platformos, skirtos efektyviam ir subalansuotam energijos gamybos planavimui, sukūrimas“?


Projektas sudaro galimybes:

  • nacionaliniu mastu atlikti išsamaus šilumos ir vėsumos potencialo  vertinimo studiją;
  • sukurti duomenų bazę ir interaktyvų žemėlapį;
  • sukurti interneto svetainę, kuri apimtų žemėlapį su aprašymais, instrukcijomis bei patarimais vartotojams. Sukurtoje interneto svetainėje galima atlikti projekto viešinimą: pristatyti projekto naujienas ir projekto rezultatus;
  • pakelti projekto vykdytojo ir projekto partnerio darbuotojų kvalifikaciją dalyvaujant renginiuose šilumos ir elektros infrastruktūros, energijos efektyvumo, atsinaujinančių energijos išteklių infrastruktūros, energijos duomenų skaitmenizacijos, energijos gamybos šaltinių analitinių įrankių kūrimo / panaudojimo bei administravimo ir kitomis panašiomis temomis;
  • rengti viešinimo renginius apie nacionalinius energijos vartojimo efektyvumo didinimo, atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo ir skatinimo tikslus bei interaktyvų žemėlapį.

Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra (toliau – Agentūra) yra atsakinga už projekto veiklų ir rezultatų viešinimą bei pristatymą. Planuojama rengti pristatymus savivaldybėms, organizuoti kitus viešinimo renginius, kurių metu visuomenė ir kiti suinteresuoti asmenys galės susipažinti su aktualia informacija apie nacionalinius energijos vartojimo efektyvumo didinimo, atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo ir skatinimo tikslus. Agentūra taip pat prisidės kuriant ir tobulinant duomenų bazę ir interaktyvų žemėlapį, o taip pat sukuriant internetinį portalą apie savivaldybių agreguotus energetikos infrastruktūros duomenis elektros ir šilumos gamybos srityse. Užbaigus projektą Agentūra, toliau nuolat rinks, kaups, atnaujins  energetikos sektoriaus duomenis ir jų pagrindu rengs energetikos sektoriaus raidos analizę.