Naujiena

Europos šalių atstovai dalijosi gerąją energijos tausojimo patirtimi

2022 09 30

Rugsėjo 15-16 d. Romoje (Italija) įvyko energijos vartojimo efektyvumą mažose ir vidutinėse įmonėse (SVV) skatinančio tarptautinio projekto LEAP4SME dalyvių susitikimas. Projekte dalyvaujanti Lietuvos energijos agentūra renginio metu pristatė patirtį prižiūrint energijos vartojimo auditų kokybę ir būdus mažinti dujų ir energijos vartojimą pramonėje ir įmonėse.

Dviejų dienų konferencijos metu savo patirtimi ir vykdomais projektais pasidalijo 15 nacionalinių energetikos agentūrų atstovai, taip pat Europos Komisijos, Europos energijos tinklo ir įvairių energetikos, verslo institucijų atstovai. Renginio ašimi tapo Europos Komisijos išreikšta pozicija dėl energijos taupymo veiksmų, akcentuojant, kad Komisija parengė ne tik dujų, bet ir elektros energijos taupymo gaires šalims narėms. Kaip vienas iš būdų mažinti dujų ir elektros energijos vartojimą buvo akcentuojami energijos vartojimo auditai ir energijos poreikių vadybos sistemos.

Susitikimo metu buvo skaitomi pranešimai ir diskutuota tokiomis temomis kaip energijos efektyvumo politikos aspektai, nacionalinės programos ir iniciatyvos, efektyvių politikos priemonių pramonei ir SVV Europoje vertinimas, diegimas ir kūrimas. Europos energetikos agentūrų tinklui šiemet prezidentaujančios Portugalijos ADENE atstovas pranešime apžvelgė Europos Sąjungos šalių praktikas, kurios yra taikomos pramonės ir paslaugų sektoriuose.

Lietuvos energetikos agentūrai atstovavęs Energijos vartojimo efektyvumo didinimo kompetencijų centro vadovas dr. Karolis Januševičius konferencijoje dalijosi Lietuvos patirtimi populiarinant ir prižiūrint energijos vartojimo auditų kokybę SVV ir didelėse įmonėse, aptarė šių auditų kokybės svarbą, energijos taupymo plano veiksmus.. Taip pat K. Januševičius pristatė šį mėnesį parengtas Energijos taupymo gaires, kuriose pateikiami susisteminti energijos taupymo patarimai namų ūkiams, verslui, viešajam sektoriui. Lietuvos pavyzdys atkreipė dalyvių dėmesį ir paskatino kitas ES šalis nares pasidalyti patirtimis. Pasinaudojant šiomis įžvalgomis, metodikomis ir atliktais tyrimais bus praplėstos energijos taupymo gairės.

Tarptautinės energetikos agentūros duomenimis SVV suvartoja ne mažiau kaip 13 proc. galutinės energijos pasaulyje. Skaičiuojama, kad įgyvendindamas geriausius taupymo būdus ir panaudoję šiuolaikines technologijas verslas galėtų sutaupyti iki 30 proc. suvartojamos energijos. Renginyje vykusios diskusijos dalyviai pasidalijo patirtimis, kad net ir įmonėse, kuriose dauguma procesų yra automatizuoti, darbuotojų energijos taupymo įpročių skatinimas įgalina sumažinti energijos vartojimą 1–5 proc.

Europos aplinkos agentūros koordinuojamu LEAP4SME projektu siekiama padėti ES narėms sukurti ar patobulinti priemones smulkiam ir vidutiniam verslui atlikti energijos auditą, įgyvendinti efektyvias energijos taupymo priemones, nustatyti joms kylančius energijos efektyvumo priemonių taikymo barjerus, įgalinti privačius subjektus ir pasiūlyti efektyvius sprendimus pasiekti naudai energijos ir kitose srityse.


Europos šalių atstovai dalijosi gerąją energijos tausojimo patirtimi