Naujiena

Lietuvos energetikos agentūra įsitraukė į VIPA administruojamos viešųjų pastatų atnaujinimo priemonės įgyvendinimą

2021 01 08

VšĮ Lietuvos energetikos agentūra (LEA) atliko 130 energijos vartojimo auditų patikrinimus, pateiktus finansavimo priemonei "Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas". LEA bendradarbiaujant su UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra (VIPA), atliko kokybės tikrinimo procedūras, siekiant padidinti skiriamo finansavimo patikimumą. Buvo įgyvendinti energijos vartojimo efektyvumo didinimo projektai, kuriuose atlikti auditai. Auditus patikrino Lietuvos energetikos agentūra. Viešieji pastatai bus modernizuoti 16 Lietuvos regionų. Todėl pridėtinė vertė vietinėms statybos bendrovėms bus sukurta ne tik didžiuosiuose miestuose.

Šia priemone yra siekiama sumažinti COVID-19 pandemijos poveikį šalies ekonomikai. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir VIPA sutelkė pastangas ir inicijavo statybos sektoriaus stimuliavimą, gerinant sąlygas viešųjų pastatų modernizavimui. Didesnės modernizuotų viešųjų pastatų apimtys taip pat yra svarbios įgyvendinant Lietuvos įsipareigojimus pagal Energijos vartojimo efektyvumo direktyvą (EVED).

LEA įsitraukė į priemonės įgyvendinimą šiomis veiklomis:

  1. Organizuotose seminaruose buvo pristatytos auditų atlikimo aktualijos „Energijos vartojimo audito ypatumai viešuosiuose pastatuose“ supažindinant su atliekamomis specifikomis audito užsakovus, auditorius ir paraiškų rengimo konsultantus ekstremalios situacijos kontekste. Pristatytas auditų patikros procesas, pagal kurį buvo vykdomos patikros procedūros ir esminiai nuokrypiai, išimties tvarka taikomos priemonės "Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas" kontekste. Plačiau - nuorodoje.
  2. Siekiant sumažinti auditų atlikimo trukmę, auditų užsakovams ir paraiškų rengimo konsultantams pateiktas dokumentų sąrašas, kurį reikia pateikti auditoriams. Tokiu būdu sumažinant audito parengimo trukmę dėl delsos, kai po sutarties su auditoriumi sudarymo, renkama informacija auditui atlikti. Išankstinis informacijos surinkimas, kuris reikalingas auditui atlikti, taip pat įgalina objektyvesnį auditoriaus darbo apimčių ir galutinės audito kainos įvertinimą. Plačiau - nuorodoje.
  3. Proceso eigoje pristatytas vidinę auditorių savikontrolę įgalinantis kriterijų sąrašas. Prieš pateikiant energijos vartojimo auditą, reikia pasitikrinti atitiktį metodikai pagal tuos pačius kriterijus, pagal kuriuos patikrą atlieka LEA Energijos vartojimo efektyvumo skyrius. Šis kriterijų sąrašas turėtų būti taikomas tolimesnėje auditorių veikloje. Šis dokumentas pateikiamas kartu su kitais dokumentais, padedančiais paruošti aukštesnės kokybės energijos vartojimo auditą. Plačiau - nuorodoje.
  4. Įgyvendintas auditų pastatuose patikros procesas, leido ženkliai pagerinti atliekamų auditų kokybę, vertinant pagal atitikties metodikai indeksą. Dėl auditoriams suteikto grįžtamojo ryšio, kokybė vidutiniškai pagerėjo nuo 63% iki 83% (indeksas rodo procentinį ataskaitos atitikimą atlikimo metodikai). Plačiau - nuorodoje.
  5. Nors auditų kokybės patikros procesas pareikalavo daugiau LEA Energijos vartojimo efektyvumo skyriaus resursų, vertinimo procesas buvo užbaigtas iki nustatyto termino (2020-11-25). Viso patikrinta 130 auditų, iš kurių 127 pripažinti tinkamais. Vidutiniškai vienas auditas buvo patikrinamas 2,42 karto. Auditas nebuvo pripažįstamas tinkamu, jei audito ataskaitoje buvo nustatomos kritinės klaidos, darančios poveikį sutaupytos energijos ir finansinių rodiklių apskaičiavimui.
  6. Intensyvesnis nei įprasta auditų atitikties vertinimo procesas leido pamatyti auditų atlikimo pastatuose spragas metodikoje. Siekiant visapusiško probleminių aspektų sprendimo, energijos vartojimo auditoriai pastatuose buvo pakviesti įvardyti iššūkius, su kuriais susiduriama atliekant energijos vartojimo auditus pastatuose. Surinkus informaciją ir įvertinus aktualumą, į metodikos keitimo projektą įtraukėme LEA specialistų įžvalgas, surinktas vykdant patikrą.
  7. Taip pat paraiškoms skirtų auditų patikra leido plačiau įvertinti pastatų energijos sąnaudų ir sutaupymo vertinimo metodų skirtumus bei su energijos sąnaudų mažinimu susijusią problematiką. Informacija apie šiuos aspektus bus detaliau analizuojama ir paskelbta artimiausiu metu.

Lietuvos energetikos agentūra įsitraukė į VIPA administruojamos viešųjų pastatų atnaujinimo priemonės įgyvendinimą