Apšiltinti (renovuoti) pastatai

Šiluminiu atžvilgiu renovuoti (apšiltinti) pastatai:
sutaupytų lėšų apskaičiavimas energetinį nepriteklių patiriančiuose namų ūkiuose

Pagal šią metodiką galima įvertinti, kiek energijos per metus būtų galima sutaupyti įgyvendinus priemones, susijusias su esamų gyvenamųjų pastatų šilumine renovacija. Reikėtų pažymėti, kad į skaičiavimus neįtrauktas esamos šildymo sistemos pakeitimas. Formulė taikoma vienbučiams ir daugiabučiams namams, taip pat dideliems gyvenamiesiems kvartalams, kuriuose yra energetinį nepriteklių patiriančių namų ūkių. Palyginimui taip pat pateikiami vidutinių gyvenamųjų namų ūkių sutaupymų skaičiavimai. Šią metodiką gali taikyti visos valstybės narės, vadovaudamosi pateiktomis orientacinėmis vertėmis ir nuorodomis.

Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo (EVED) 7 straipsnis | Bendras galutinės energijos sutaupymas (TFES):

 

EVED 3 straipsnis | Poveikis pirminės energijos vartojimui (EPEC):

GHG | Šiltnamio efektą sukeliančių dujų sutaupymai (GHGSAV):