Gaminantys vartotojai

Tapimas gaminančiu vartotoju – tai nauja galimybė elektros vartotojams pasigaminti „žalios“ elektros energijos savo reikmėms ir ūkio poreikiams tenkinti, o nesuvartotą elektros energiją patiekti į elektros tinklus (daugiau informacijos apie teisę tiekti nesuvartotą elektros energiją į elektros tinklus galite rasti čia).

Remiantis statistiniais duomenimis, matome, kad gaminančių vartotojų skaičius nuolat auga,- 2022 m. gaminančių vartotojų skaičius padidėjo 2,25 karto, palyginant su 2021 m.

Taip pat didėja elektros energiją gaminančių vartotojų kaupiamoji galia, kurios padidėjimą lemia atsirandančių nutolusių saulės elektrinių parkų įrengimas.Skatinant elektros energijos vartotojų aktyvų dalyvavimą rinkoje ir didinant atsinaujinančių energijos išteklių dalį elektros energetikoje, 2015 m. sukurta elektros energiją gaminančių vartotojų schema.  Šios schemos ilgalaikiai tikslai –  iki 2030 m. turėti 30 proc. gaminančių vartotojų, palyginti su visu elektros energijos vartotojų skaičiumi, ir iki 2050 m. jų turėti 50 proc.

Gaminančio vartotojo schema gali pasinaudoti visi elektros energijos vartotojai bei gauti numatytą finansinę paramą įsirengiant nedidelės galios saulės elektrinę.